Varis Merkezi

Varis Merkezi

VARİS

Bir toplar damar (ven veya vena) hastalığıdır.

Bacaklarda iki ana venöz sistem bulunur. Bunlardan biri derin venöz sistem bacakta ki deri, kas, kemiklerden gelen  venöz kanın %90 ‘nı taşır. Kaslarla kemik arasında seyrettikleri için derin venöz sistem adını alır. Diğeri yüzeysel venöz sistemdir. Cilt ve ciltaltından gelen kanı taşımakla sorumludur. Yüzeysel venöz sistemle derin venöz sistem arasında perforan venler olarak  bilinen köprü venler vardır. Yüzeysel, derin ve perforan venlerde kapakçıklar bulunur. Kapakçıklar kanın aşağıya doğru yönlenmesini, perforan venlerdeki kapakçıklar ise derin venöz sistemden yüzeysel venöz sisteme geçişini engeller. Yüzeysel venöz sistem kasık hizasında derin venöz sistemle bileşke yapar ve safenofemoraljunction dediyimiz bu bölgede olan kapakçığın  yetmezliyinde derin venöz sistemdeki basınç yüzeysel venöz sisteme yansıtılır. Venöz yetmezlik derin, yüzeysel ve perfonar venöz yetmezlik olarak değerlendirilir. Varis sadece yüzeysel venlerde gelişir çünkü yüzeysel venlerin artan basınca karşı duvarlarının etrafında destek alabilecekleri herhangi bir oluşum bulunmaz, direkt olarak cildin altından genişlemeye ve büyümeye başlarlar.  Bazı hastalarda venöz yetmezlik olmasına rağmen varis oluşmaz, bazılarında ise varis olmasına rağmen venöz yetmezlik yoktur. Varis oluşumun nedeni ven duvarının zayıf olduğu düşünülür. Varislerde ven duvarı genişler, çap incelir, kapakçıklar bir-birinden uzaklaşır ve kaçak oluşmaya başlar. İlerleyen venöz yetmezlikte venler içerisinde basınç artması sonucunda ven duvarlarındakı gözenekler genişler, kanın su kısmı,plazma dediğimiz protein kısmı ve kırmızı kan hücreleri damar dışına çıkar ve özellikle ayak bileği diz arasındakı mesafede ciltde bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Cilt giderek esmer-kahve rengini alır ve sertleşir. Ciltde ufak travmalarla bile iyileşmeyen yaralar oluşur.

Tedavi Seçenekleri 

1- Cerrahi, 

2- Endovenöz Lazer

3- Skleroterapi olmak üzere 3 şekilde yapılır.

Cerrahi tedavide ayak bileği ve kasık kısmında bir kaç cm’lik kesiden girilerek varisleşmiş damar özel telle çıkarılır. 

Endovenöz tedavide ultrason eşliğinde kesi olmadan damar içerisine özel kateter gönderilir, radyofrekans veya lazer enerjisi kullanılarak damar içten yakılır  ve varisli damar ortadan kalkmış olur Endovenöz embolizasyonda damar içerisine ultrason eşliğinde özel kateterle yapıştırıcı (siyonakrilat) verilir, dolaşımdan devredışı bırakılır ve varisli damar ortadan kalkmış olur. İşlem lokal anestezi ile (sadece ciltin kateter giriş bölgesi) yapılmakta ve bir kaç saatde hasta normal hayatına devam edebilmektedir. Skleroterapide varisleşmiş damarın içerisine sklerozan (kurutucu)  madde verilir ve damara toksik etki ederek varisleşmiş damarı tahribata uğratır ve zamanla bu damar görünmez hale gelir.

Paylaş:

Varis Merkezi Genel Tanım / Birimler

Sizi (Aynı Gün) Arayalım