Uzmanlık Alanı: 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doğum Yeri ve Tarihi: 

02.01.1988

Eğitim:

2006- 2012: İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2013 - 2015: Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi

2015 – 2017:Çukurova Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Bildiği Yabancı Diller: 

İngilizce

İş Deneyimi:      

2017 - 2018: Muş Devlet Hastanesi (zorunlu hizmet)

2018 - 2019: Özel Yalova Hastanesi

İlgi Alanları:

Beslenme , Bağışıklama

Çocuklarda büyüme -gelişme , beslenme

Ek gıdaya geçiş

Bağışıklığın sağlanması , Aşılama

Sertifikalar:

Neonatol Resüsitasyon programı (2007)

Kongreler:

Çocuklarda ileri yaşam desteği programı (2015)

2 minik kongresi (2016)

Milli mediatri kongresi (2018)

Yenidoğanda mekanik ventilasyon uygulaması (2018)

Sizi (Aynı Gün) Arayalım