Uzmanlık Alanı: 

Göz Hastalıkları

Doğum Yeri ve Tarihi: 

30.05.1984 / Konya

Eğitimi:

2008: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bildiği Yabancı Diller: 

İngilizce, Almanca

İş Deneyimi:      

2008: Konya Kadınhanı Başkuyu Sağlık Ocağı

2008: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği

2009: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği

2013: Yalova Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği

Yönetilen Yüksek Lisans Tezi:

Primer Açik Açılı Glokom Ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Selektif Lazer Trabeküloplastinin Etkinliği Ve Kornea Endotel Hücre Morfolojisi Üzerine Etkisi, 2013

Klinik İlgi Alanları:

Blefaroplasti (Alt-Üst Kapak Estetiği)

Botox, PRP, Oküloplastik Operasyon

Katarakt Cerrahisi (Akıllı Mercek)

Vitreoretinal Cerrahi

Glokom (Göz Tansiyonu) Ameliyatları

 

Sizi (Aynı Gün) Arayalım