Nöroloji

Nöroloji

Bölüm Hakkında

Atakent Sağlık Grubu Nöroloji bölümleri bünyesinde baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar (multipl skleroz), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer, Parkinson hastalığı), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları konusunda ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Epilepsi Tanı ve Tedavisi

Epilepsi tanısı hastadan ve yakınlarından alınan detaylı nöbet öyküsü, gerekirse nöbet anında çekilmiş olan video kayıtları, EEG ve beyin MR incelemeleri ile konulur. Bazen EEG video monitarizasyon işlemi de gerekebilir. Epilepsi tanısı kadar epilepsinin tipinin belirlenmesi de önmelidir. Tedavide tercih edilebilecek birçok Anti Epileptik İlaç (AEİ) mevcuttur.  AEİ seçimi hastalığın tipine, hastanın yaş ve cinsine göre değişim gösterir. AEİ‘lara dirençli olgularda cerrahi seçeniği de değerlendirilir.

Status Epileptikus Tedavisi

Status Epileptikus çok acil ve çok ciddi bir tibbi durumdur. Hekim her zaman eileptik nöbetlerin uzayarak Epileptik Statusa dönüşebileceğini akılda bulundurmalıdır. Nöbetler uzadığında tedavi Yoğun Bakım şartlarında ve gerekirse anestezi ekibi ile devam etmelidir.

Konversiyon Bozuklukları Tanı ve Tedavisi

Konversiyon Bozuklukları  epilepsi yada senkop gibi nörolojik hastalıklarla karışabilmaktedir. Ayırıcı tanıda öykü önemlidir ancak hekim için en faydalı olan  şey atakların bizzat gözlenmesidir. EEG, video EEG monitarizasyon kayıtları, kranial MR ayırıcı tanı için faydalıdır. 

Primer ve Sekonder Başağrıları

Baş Ağrıları temelde Primer (birincil) ve Sekonder (ikincil) baş ağrıları olmak üzere iki gruba ayrılarak sınıflandırılır. Migren, Gerilim Baş Ağrısı, Küme Baş Ağrısı gibi hastalıklar primer baş ağrıları grubunda yer alır. Eğer baş ağrısı beyi tümöründe veya benzeri durumlarda olduğu gibi başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkıyorsa sekonder baş ağrıları grubuna girer.

Baş Ağrıları Tanı ve Tedavisi

Hastadan alınan ayrıntılı bağ ağrısı öyküsü önemlidir. Bu nedenle bazen hastalardan baş ağrısı günlüğü tutması istenebilir. Ağrının hangi sıklıkla tuttuğu, ne zamandan beri baş ağrılarının olduğu, başın hangi bölgesinde, ne tarzda ve hangi şiddette bir ağrı yaşadığı hekim tarafından sorgulanacaktır. Ağrı öncesinde ve ağrı sırasında eşlik eden şikâyetler (bulantı, kusma, ışık-ses hassasiyeti vb) tanı için önemlidir. 

Primer ve sekonder baş ağrısı ayırımında detaylı bir nörolojik muayene önemlidir. Bu muayeneye sıklıkla göz dibi incelemesi de eklenir. Hekim eğer sekonder baş ağrısı şüpesi tespit ederse beyin MR’ı isteyebilir.

Tedavi baş ağrısı tipine göre farklılık gösterir. Migren ve Gerilim Tipi baş ağrılarında ağrı ataklarının tedavisinin dışında eğer ağrılar belirli sıklık ve şiddet ölçülerinin üzerine çıkıyorsa profilaktik tedavilere başvurulur. Bu amaçla birçok tedavi seçeneği (bazı antidepressan ilaçlar, bazı antiepileptik ilaçlar, bazı antihipertansif ilaçlar vb) mevcuttur. İlaç seçiminde hastanın yaşı, cinsiyeti, varsa eşlik eden hastalıkları, kilosu, uyku durumu, mevcutsa anksiyete veya depressif şikâyetleri ve hatta tercihi göz önünde bulundurulur.

Başdönmeleri ve Dengesizlik

Başdönmesi ve Dengesizlik şikayeti olan hastadan şikayetlerine yönelik öykü alınır, nörolojik muayene sonrası gerekli görülürse kan testleri, EEG ve/veya kranial MR istenebilir.

Huzursuz Bacak Sendromları

Hastadan alınan öykü ve nörolojik muayene sonrası Huzursuz Bacaklar Sendromu tanısı konulur ve tetkikleri istenir:  mineral/vitamin eksikliği tespit edilirse semptomatik olabileceği düşünülerek eksikliğe yönelik tedaviler verilir, tespit edilen bir eksiklik yoksa idiopatik olduğu düşünülür ve tedavi verilir.

Periferik Sinir Hastalıkları Tuzak Nöropatiler

Hastadan alınan öykü ve nörolojik muayene sonrası periferik sinir hastalıkları, tuzak nöropatiler düşünülmüşse elekromiyelografi (EMG) testi ile büyük oranda tanı konulur. 

Kranyal Nöropatiler

Radikülopatiler

Hastadan alınan öykü ve nörolojik muayene sonrası radikülopati düşünülmüş ise vertebra MR’ı ve elekromiyelografi (EMG) testi ile büyük oranda tanı konulur. 

Kas Hastalıkları ve Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları

Motor Nöron Hastalıkları

Hastadan alınan öykü ve nörolojik muayene sonrası Kas Hastalıkları ve Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları, Motor Nöron Hastalıkları düşünülmüş ise Elektromiyografi (EMG) (Sinir ileti çalışmaları ve İğneli EMG çalışmaları) ile büyük oranda tanı konulur. 

Serebrovasküler Hastalıklar

Hasta ve yakınlarından alınan öykü ve nörolojik muayene sonrası serebrovasküler hastalıklar (inme, beyin kanaması, geçici iskemik atak, serebral ven trombozu vb) düşülmüş ise BBT/Kranial MR yöntemleri kullanılarak tanı konulur. 

Multiple Skleroz (MS)

Demiyelinizan Hastalıklar     

Hastadan alınan öykü ve nörolojik muayene sonrası demiyelinizan hastalık şüpesi mevcutsa beyin ve omuriliğe yönelik MR incelemesi (gerekli durumlarda kontrast madde kullanılarak) yapılır. Tanıda VEP/SEP gibi uyarılmış potansiyellerin incelenmesi destekleyicidir. Yine BOS tetkiki gerekebilir.  

Demans Sendromları   

• Alzheimer Tipi Demans     

• Vasküler Demans

Unutkanlık şikâyeti olan hastalar Demans (bunama) yönüyle değerlendirilir. Kabaca her üç bunama hastasından bir tanesi Alzheimer Hastalığına bağlıdır. Bunun yanında ikinci en sık vasküler bunama olmak üzere birçok farklı nedene bağlı demans tablosu gelişebilir. Demans tanısını ve tipini belirlemede hastanın bilişsel aktivitelerini değerlendiren testler kullanılır. Demans saptanan hastada muhtemel sebebe yönelik kan testleri, beyin görüntüleme yöntemleri kullanılır. 

Hareket Bozuklukları

Hiperkinetik ve Hipokinetik Hareket Bozukluğu  

Parkinson Hastalığı / Tremor

Hasta ve yakınından öykü alınır. Aile öyküsü önemlidir. 

İstemsiz hareketler (tremor, kore, ballismus, tik, diskinezi vb) tespit edilir. Muayenede tremor mevcutsa tipi önemlidir. Hareketlerde yavaşlama mevcut mu? Kas tonusunda artış mevcut mu? Bunlar değerlendirilir. Postür bozuklukları ve  yürüyüş bozuklukları da değerlendirilir. 

Bilişsel işlevlerde bozulma mevcut mu? Değerlendirilir.

Davranışsal (psikiyatrik bozukluklar: halüsinasyon, hezeyan, )bozukluklar mevcut mu? Değerlendirilir. 

Tanıda kan testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılır.

 

Paylaş:
Sizi (Aynı Gün) Arayalım