Klamidya

Klamidya

Cinsel yolla bulaşan ve bel soğukluğu (Neisseria gonorhoeae) olmayan üretra (idrar yolunun dışa açılan kanalı) iltihabı etkenidir. En sık görülen diğer dört etkenden (hücre içi bakterilerden) biri olan Chlamydia trachomatis’ in kuluçka süresi 1 haftadan uzundur. Akıntı azdır. Çoğu kez hasta sabah idrarından önce gelen bir iki damla akıntıdan yakınır. Diğer zamanlarda ancak uretranın sağılması (masajı) ile bir damla akıntı olabilir. Bel soğukluğu (gonokok) penisilin ile tedavi edilirken, bundan etkilenmeyen ve kuluçka dönemi uzun olan diğer etkenler üretrit yapmaya devam eder.

Kadınlara servisit (rahim ağzı kanalı), endometrit (rahim içi) ve salpijit (tüp) iltihap etkenlerinin başında gelir. Gonokok ya da klamidiya da iltihaplı akıntı olabilir. Akıntısı azdır. Cinsel aktiflik döneminde pelvis içi yayılımla karın ön zarı iltihabı (peritonit) bile yapabilir. Kalp zarı iltihabının (perikardit) bakteriyel etkenleri arasındadır. Erkeklerde prostatit, epididimit ve orşit (yumurta) iltihabları yapabilir. Prostatitde perine arkası (makat civarı) ağrısı, sistide benzer yakınmalar, idrar yapamama görülebilir. Birçok kez irinli görünüşte üretral akıntı görülebilir. Kronikte çoğu kez asemptomatiktir. Prostat enfeksiyonlarının cinsel ilişki yolundan çok üriner sistem enfeksiyonları ya da komşu organlardan (rektum) lenf ve kan yoluyla gelen mikroorganizmalar tarafından oluşturulurken, genç erişkinlerde görülen epididimitler daha çok cinsel ilişki ile bulaşma sonucu görülür. Etken en çok Chlamydia trachomatis ve sonra Neisseria gonorrhoeae’ dir. Klinikte üretral akıntı önemli bir kısımda vardır. 35 yaş üstündeki erkeklerde hastalık etkenleri cinsel ilişki dışındakilerdir.

Üretrit etkeni olan Chlamydia trachomatis’ in testleri için, erkeklerde üretra (kamış) içine 1- 2 cm sokulan silgiçle alınan sürüntü örneği (hasta en az 2 saat idrar etmemiş olmalıdır), kadınlarda ise servix (rahim ağzı) kanalı içine sokulan silgiçle alınan sürüntü örneği kullanılır. Kandan yapılan

testlerden ELİSA testleri ile kanda Chlamydia trachomatis araştırılabilir. Chlamydia trachomatis hücre içi etkeni olduğu için bu testle tespiti güçtür. Elisa deneyi çok duyarlı ve güvenilir bir serolojik deneydir. Özel bazı cihazların ve deneyimli personelin gerekli olması ve pahalı olması dezavantajlarıdır. Chlamydia trachomatis bebeklerde, alt solunum yolunda viral enfeksiyon sonrasında zatüre yapabilir. Balgamın florasanlı antikor tekniğiyle test edilmesi gerekir. Chlamydia klasik kültür- besiyerinde üretilemez.

Chlamydia trachomatis ayrıca, konjuktivit (göz yüzeyi ve göz kapağı iç yüzeyi iltihabı) yapar. Konjuktivitlerin bir kısmına Trahom hastalığı denir. Müzmin (kronik) bir konjunktivittir. İleri durumlarda damarlanma ve opaklanma yapar. Özellikle prematürlerde ve doğumdan önce zarların erken yırtılmasında görülen enfeksiyonlarda çocukta C. trachomatis konjuktivitleri görülebilr. Trahomda; gözde kızarma, batma ile başlayan sonradan iltihabi akıntı, çapaklanma, yangı, özellikle üst göz kapağı içinde daha çok olmak üzere kabarık, hafif bulanık, hafifce basınca veya künt bir alet ile kazıyınca yerinden ayrılan absecikler oluşturarak ilerleyen bir hastalıktır. Kornea kaplanarak “pannus” denilen perdeyi oluştururlar. Sağaltılmazsa korneada sikatrisler oluşarak göz kapaklarındada şekil bozukluklaru oluşur. Diğer konjuktivit etkeni kadınların genital organlarında ürer. Ve cinsel ilişki ile insandan insana geçer. Bulaşmış el ve havlu gibi gereçlerle göze sürülmesi sonucunda ve yenidoğanlarda genital kanaldan bulaşarak iltihap oluşturur. 7- 12 günlük kuluçka döneminden sonra hastalık, trahomun aksine daha çok alt göz kapağında akut, irinli ve gelişen absecikler ile belirlenir. Pannus oluşmaz. Birkaç haftalık bir seyirden sonra geriler, iz bırakmaz. Bazı Chlamiydia alttürleri ise cinsel ilişki sonrası, 3- 21 günlük kuluçka döneminden sonra genital organlar çevresinde önce bir minik kabarıklık, içi sulanır şişlik olur ve sonra yara (ülserasyon) oluşturur. İki hafta sonra yakınındaki komşu bezeler şişer, yumuşar, deriye yapışarak akıntı oluşturular. Bir diğer klamidya türü Chlamydia psittaci psitakoz etkeni, Chlamydia pneumoniae (twar) zatüre etkenidir. Genç erişkinlerde hafif üst solunum yolları enfeksiyonları ve bazen öldürücü olabilen pnömoni enfeksiyonları oluşturan genel özellikleri diğer klamidya’ lara benziyen mikroorganizmalardır.

Paylaş:
Sizi (Aynı Gün) Arayalım