Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Ateşli Hastalıklar

Ateşi olan hastaya yaklaşım öncelikle öykü, arkasından fizik muayene ve son olarak laboratuvar işlemleri ile olmalıdır. Polikliniğimizde hastalarımızın yaşadığı süreç titizlikle incelenmekte, dikkatli bir muayene sonucu gerekli laboratuvar tetkikleri istenmektedir. Laboratuvar tetkiklerinde öncelik enfeksiyona yönelik gerekli temel biyolojik belirtgeçlerin incelenmesidir. Sonraki aşamada bakteriyolojik olarak kültür istemleri ve hastalığa yönelik vücudun yaptığı özel maddelerin incelenmesidir. Gerekli görüldüğünde ileri tetkik için hastalarımızın kanları Referans Laboratuvarlara gönderilmektedir.

Grip ve Soğuk Algınlığı

Solunum yolunun enfeksiyon hastalıkları, kış ve ilkbahar aylarında en sık karşılaştığımız hastalıklar olup, etkenler en çok RSV, Paraİnfluenza, İnfluenza (Grip), Rhinovirus, Coronavirus, Adenovirus, Metapneumovirüs’dür. En sık alt solunum yolu enfeksiyonu (bronşiyolit) yapan bu virüslerden RSV, en sık soğuk algınlığı yapan Rhinovirus, en sık bronşit ve viral pnömoni (viral zatürre) yapan Influenza’ dır. Laboratuvarımıza RSV, Adenovirüs, İnfluenza(Grip) testleri kısa süre içinde sonuçlanmaktadır. Viral zatüreden yatan hastaların virüs tetkikleri Referans Laboratuvarlara gönderilerek hangi virüs olduğu tespit edilmektedir.  

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Şüpheli Cinsel İlişki Sonrası Tarama

Her ne kadar kuluçka dönemleri uzayabilsede, Hepatit B, HepatitC virüs ve HIV ile Sifiliz için tarama testi olan VDRL beklemeden yapılması gereken testlerdir. Burada yapılan virüs testlerinin teknik olarak genel adı ELISA testleridir. Hastalarımız yüksek riskli gurupta ise HIV için dış laboratuvara p24 tetkiki gönderilmekte ve kısa süre içerisinde belli olmaktadır. Hepatit B’ nin aşısı olup, risk grubunda olan veya isteyen hastalara aşı proğramı verilmektedir.

İshaller

İshalli hastaya yaklaşımda en önemli husus dehidrate (su kaybı) olup olmamasıdır. Gaita incelemesinin yapıldığı zaman aralığında, bulantı- kusması olan, oral alımı bozulmuş, su kaybı nedeniyle aşırı halsiz ve ateşi olanlara serum yoluyla destek tedavisi, hatta antibiyoterapi gerekiyorsa, ilk dozu damar yolu ile alarak, hızlı iyileşmesi sağlanmaktadır.

Sarılıklar (Hepatit A, B, C)

Akut hepatit geçiren hastaların, bir süre yatarak gözlem altında kalmasını önermekteyiz. Akut hepatitinin belirgin özelliği bulantı, halsizlik, sigaraya ve yağlı gıdalara tiksinti, gözlerin sararması, idrarın çay rengine dönmesidir. Kronik taşıyıcıları ise takibe alıp zamanı gelince Karaciğer Biyopsisini önermekte ve hastanemizde biyopsilerini yapmaktayız. Hepatit B tedavisi için ilaç raporlarını yenileme ve takibini yapmaktayız.

Brucelloz (Peynir, Mal, Koyun, Malta Hastalığı)

İnsanda her gün bir defa yükselen ateş, bol terleme ve eklem ağrıları yapar. Hayvan sütünden bulaşan, pastörize olmamış, dezenfekte edilmemiş, kaynamamış sütten de insana bulaşır. Yaygın eklem ve bel ağrılarında Brucella araştırılır. Tarama testlerimiz kısa süre içinde sonuç vermektedir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Özellikle bakım hastalarında, sondalı hastalarda enfeksiyonlar problem olmaktadır. Gerek aldığımız kültür sonuçları, gerekse sürveyans verilerimizle uygun tedavi veya proflaksi seçneklerini önermekteyiz. Normal sağlıklı bireylerde orta idrardan tetkik yapmak önemlidir. İlk gelen idrardan yapılan kültürler, tarafımızca değerlendirme dışı bırakılmakta, doğru numune; doğru sonuç önemi her zaman vurgulanmaktadır.

Yumuşak Doku ve Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Selülit olarak adlandırılan yumuşak doku enfeksiyonları, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda hızla ilerleyebilmekte olup, ihmal edilmemesi önerilmektedir. Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında, diğer tıp branşlarının da katkısıyla, çözüme yönelik odaklanmaktayız. Diyabet hastalığının vücudda tahribatla ilerlemesi, immun sistem ve diğer savunma sistemlerindeki tahribat bu enfeksiyonların hızla yayılmasına sebep olmaktadır. Önerimiz, kontrollerini rutin yaptıran, diyetini bozmayan diyabet hastaları olmalarıdır.

Kemik Enfeksiyonları (Osteomyelit)

Günümüzün önemli sorunlarından olan bu enfeksiyonlar, antibiotiklere rağmen birden çok cerrahi girişim gerektirebilmektedir. Dışarıda cerrahi girişim yapılmış hastalara, yatarak veya ayaktan antibiyoterapisi açısından destek sağlamaktayız.

Akciğer Dışı Tüberküloz

Tüberküloz tedavileri uzun süreli tedaviler olup, tüberküloz ilaclarının potansiyel yan etkileri bulunmaktadır. Bu tedavileri alan hastaların yan etki takiplerini polikliniğimizde yapmaktayız. Tüberküloza ait kültür işlemlerimizde Sağlık Müdürlüğünün VeremSavaş Dispanseri kurumunu tercih etmekteyiz.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Ülkemizde kanama yapan tek virüs hastalığı olan “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi”, virüsü taşıyan kenelerden insana bulaşmasıyla oluşur. Virüs taşıyan keneler en çok Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum illerinin bulunduğu bölgededir. Ateş, bulantı, baş ağrısı, kas ağrısı olan ve geçen bir hafta içinde kene tutması olan hastaya mutlaka kan tahlili yapmakta ve bulgular normal ise kontrole çağırmaktayız.

Menenjit, Ensefalit

Santral sisteminin enfeksiyonu olan Menenjit ve Ensefalit, yaşamsal açıdan hassas olması nedeniyle hastanemizde yoğun takib altına alınmakta, tedavilerinde normal süreç ve genel durumlarında iyileşme sonrasında taburcu edilmektedir.

Paraziter Hastalıklar (Tenya, Kıl kurdu vb)

Hastanemizin Laboratuvarında paraziter hastalıklar açısından Gaita değerlendirilmektedir.

Erişkin Bağışıklama (Aşılama)

Aşılanma zorunluluğu olan erişkin hastalarımıza operasyonla dalağı alınmış hastalar örneğindeki gibi aşı reçeteleri düzenlenmekte ve tedarik ettikleri aşılar hastanemizde uygulanmaktadır. Bunun dışında kişinin bağışıklık durumu araştırılarak veya öyküsü alınarak Hepatit A, Hepatit B, Tetanoz, Zatüre, Grip gibi aşılar ile ilgili bilgi verilmekte, reçete düzenlenmektedir.

 

Paylaş:
Sizi (Aynı Gün) Arayalım