Uzmanlık Alanı: 

Üroloji

Doğum Yeri ve Tarihi: 

Malatya / 08.07.1977

Öğrenim Durumu:

1992 – 1995: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İş Deneyimi:

2001 – 2006: Dr. Arş. Gör. / Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği

2006 – 2007: Tabip Asteğmen / Beytepe Asker Hastanesi

2007 – 2009: Op. Dr. / Tunceli Devlet Hastanesi

2009 – 2013: Yrd. Doç. Dr. / Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

01.07.2010 /30.07.2010: Yrd. Doç. Dr. / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Laparoskopik      Cerrahi Gözlemci)

15.06.2011 / 15.09.2011: Yrd. Doç. Dr. / Paracelsus-Krankenhaus Ruit Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Tübingen Klinik für Urologie/ Stuttgart-Germany (Laparoskopik Cerrahi Gözlemci)

2013 – 2016: Doç. Dr. / Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

2011 – 2016: Doç. Dr. / Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı        (Eczane Hizmetleri- Medikal Malzeme Satın Alma İşlemleri)

2016 - 2018: Doç. Dr. / Memorial Diyarbakır Hastanesi Üroloji Kliniği

2018 - 2019: Doç. Dr. / VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Kliniği

İlgi Alanları:

Genel Üroloji

Endoüroloji

Böbrek Kanseri Cerrahisi

Laparoskopik Ürolojik Cerrahi

Laparoskopik Surrenal Cerrahisi

Üriner Sistem Taş Hastalıklarına Endoskopik Cerrahi

Anatomik Deformitelerde Böbrek Taşı Cerrahisi

Perkütan Nefrolitotomi (Microperc-Ultramini-Mini-Standart)

Çocuk (Pediatrik) Üriner Sistem Taş Cerrahisi

Girişimsel işlemler (Perkütan nefrostomi, Prostat biopsisi, v.s…)

Domuz Modelinde Laparoskopi Kurslarında Eğitmenlik

Sizi (Aynı Gün) Arayalım