Özel Atakent Hastanesi’nin VIP Paket Hizmetleri, kapsamlı ve detaylı sağlık taraması ile hastalıkların erken teşhisi, tedavisi veya gereken yaşam tarzı değişikliklerinin bilinmesini mümkün kılar. Farklı ihtiyaçlara özel şekilde düzenlenebilen VIP Paketleri, bilinen bir sağlık sorunu olsun olmasın her yaştan kişiye önemle tavsiye edilir.

Vip (Kadın) Paket

Doktor Muayeneleri:

 • • Dahiliye
 • • Göz Hastalıkları
 • • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • • Kardiyoloji
 • • Genel Cerrahi
 • • Nöroloji
 • • Ağız ve Diş Sağlığı

Tahliller:

 • Hemogram
 • • Sedimantasyon
 • • Açlık Kan Şekeri
 • • BUN (Kan Üre
 • Azotu)
 • • Kreatinin
 • • AST (SGOT)
 • • ALT (SGPT)
 • • GGT
 • • LDH
 • • ALP
 • • Bilirubin (Total)
 • • Kolesterol (Total)
 • • HDL
 • • LDL
 • • Trigliserit
 • • ASO
 • • CRP
 • • RF
 • • Kalsiyum
 • • Sodyum
 • • Potasyum
 • • Ürik Asit
 • • CA 125
 • • CA 15-3
 • • CA 19-9
 • • CEA
 • • AFP
 • • TSH
 • • B12 vitamini
 • • HBsAg
 • • Anti HBs
 • • Anti HCV
 • • Anti HIV

 

Diğer Tetkikler:

 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • • Gaitada Gizli Kan (GGK)
 • • Mikroalbüminüri
 • • Smear
 • • EKG (Elektrokardiyografi)
 • • EKO (Ekokardiyografi)
 • • Efor Testi
 • Radyolojik Tetkikler:
 • Akciğer Grafisi (PA AC)
 • • Meme USG (40 yaş altı)
 • • Mammografi (40 yaş üzeri)
 • • Tüm Abdomen (Karın) USG
 • • Kemik Dansitometri
 • • Kranial (Beyin) MR
 • • Gastroskopi (50 yaş üzeri – İsteğe bağlı)
 • • Kolonoskopi (50 yaş üzeri – İsteğe bağlı)

Özel Atakent Hastanesi’nin VIP Paket Hizmetleri, kapsamlı ve detaylı sağlık taraması ile hastalıkların erken teşhisi, tedavisi veya gereken yaşam tarzı değişikliklerinin bilinmesini mümkün kılar. Farklı ihtiyaçlara özel şekilde düzenlenebilen VIP Paketleri, bilinen bir sağlık sorunu olsun olmasın her yaştan kişiye önemle tavsiye edilir.

Vip (Erkek) Paket

Doktor Muayeneleri:

 • • Dahiliye

 • • Göz Hastalıkları
 • • Üroloji
 • • Kardiyoloji
 • • Genel Cerrahi
 • • Nöroloji
 • • Ağız ve Diş Sağlığı

Tahliller:

 • Hemogram
 • • Sedimantasyon
 • • Açlık Kan Şekeri
 • • BUN (Kan Üre
 • Azotu)
 • • Kreatinin
 • • AST (SGOT)
 • • ALT (SGPT)
 • • GGT
 • • LDH
 • • ALP
 • • Bilirubin (Total)
 • • Kolesterol (Total)
 • • HDL
 • • LDL
 • • Trigliserit
 • • ASO
 • • CRP
 • • RF
 • • Kalsiyum
 • • Sodyum
 • • Potasyum
 • • Ürik Asit
 • • PSA (Total)
 • • PSA (Serbest)
 • • CA 19-9
 • • CEA
 • • AFP
 • • TSH
 • • B12 vitamini
 • • HBsAg
 • • Anti HBs
 • • Anti HCV
 • • Anti HIV

Diğer Tetkikler:

 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • • Gaitada Gizli Kan (GGK)
 • • Mikroalbüminüri
 • • EKG (Elektrokardiyografi)
 • • EKO (Ekokardiyografi)
 • • Efor Testi

Radyolojik Tetkikler:

 • Akciğer Grafisi (PA AC)
 • • Tüm Abdomen (Karın) USG
 • • Kranial (Beyin) MR
 • • Gastroskopi (50 yaş üzeri – İsteğe bağlı)
 • • Kolonoskopi (50 yaş üzeri – İsteğe bağlı)