Üst Seviye Cihazlar

İle Nokta Atışı

Teşhis 

Nükleer Tıp Bölümü’nde kalp ve dolaşım sistemi,kemik ve iskelet sistemi, tiroid ve hormon hastalıkları, sindirim sistemi, akciğer ve solunum sistemi, lenf sistemi, tükürük bezi sintigrafileri, böbrek ve ürolojik tetkikler, kan akımı ve kan havuzu incelemeleri, ayrıca onkolojik tetkikler yapılıyor.

Özel Atakent Hastanesi’nin teknolojik olanakları arasında bulunan SPECT gamma kameralar,  tıpta şu an için en üst seviyede kullanılan cihazlar ile normal dışı fonksiyon gösteren dokuların haritaları hızlı ve kesin şekilde çıkarılabiliyor.

Yapılan Sintigrafi İncelemeleri 

 • Kalp (miyokard perfüzyon) Sintigrafisi 
 • Kemik Sintigrafisi 
 • Tiroid Sintigafisi
 • DMSA, DTPA ve MAG3 Böbrek Sintigrafisi                                                  
 • Gastroösefagial Reflü Sintigrafisi        
 • Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi
 • I-131 Tüm Vücut Tarama
 • Lenfosintigrafi
 • Paratiroid Sintigrafisi        
 • Gastrointestinal kanama yerinin saptanması          
 • Meckel divertikülü sintigrafisi              
 • Sentinel lenf nodu Sintigrafisi
 • Radyoaktif İyot ile Hipertiroidi Tedavisi

 

NÜKLEER TIP

Nükleer tıp;gama ışınlarının deteksiyonu aracılığında, öncelikle fonksiyonel imajlar elde ederek tanıda, bazı radyonüklidleri kullanarak özellikle endokrin ve kimi kötü karakterli hastalıkların tedavisinde yeri olan ve teknolojik ilerlemeye paralel şekilde, gelişmekte olan bir tıbbi branştır. 

Tanıda Nükleer Tıp:Hastaya sistemik kan dolaşımı, solunum, ağız vb. yoluyla verilen işaretli parçacıkların özel kameralarla izlenmesi, tespiti ve bilgisayar aracılığında işlenerek anlık yada hareketli imajların alınması suretiyle, diğer modalitelirden farklı ve çoğu zaman hastalığın erken döneminde teşhisine olanak sağlayan görüntüleme yöntemidir. 

 

Yetişkinlerde uygulanan başlıca Nükleer Tıp tetkikleri:

A) Kalpte;

- Kalp kasının kanlanmasının gösterilmesi

- Kalbi besleyen koroner damarların durumu hakkında bilgi edinilmesi

- Kalp krizi sonrasında oluşan hasarın değerlendirilmesi

- Anjiyoplasti, stent yada baypas gibi işlemlerin seçimine yardımcı olmak

- Baypas cerrahisi sonuçlarını izleme

- Transplante edilmiş kalbin reddini saptama

 

B) Akciğerde;

- Akciğerlerin solunum ve dolaşım (özellikle pulmoner emboli) problemlerinin tespiti

- Akciğere uygulanacak cerrahi işlemlerde fonksiyonel kapasite hesaplaması

 

C) Kemiklerde;

- Kırık, enfeksiyon, artrit tespiti

- Kemik metastazlarının değerlendirilmesi

- Protezli hastalarda enfeksiyon ve gevşeme sorunları

- Kemik tümörlerinin incelenmesi

- Kemik biyopsilerinde yer seçimi

 

D) Beyinde;

- Beyin kan akımının değerlendirilmesi

- Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların erken teşhisi

- Parkinson, Epilepsi, beyin tümörleri gibi bazı nörolojik hastalıklarda

 

E) Diğer durumlar

- Tiroit fonksiyonlarının ölçümü

- Paratiroit adenom ve hiperplazisi

- Lenf ödemi değerlendirilmesi

- Beyin-omurilik sıvısı akımı ve sızıntısının belirlenmesi

- Tükrük bezleri fonksiyonlarının değerlendirilmesi

- Gözyaşı kanallarının görüntülenmesi

- Safra kesesinin bazı rahatsızlıklarının teşhisi

- Gastrointestinal sistem kanamalarında odak araştırması

 

 

Çocuklarda uygulanan başlıca Nükleer Tıp tetkikleri:

A) Böbreklerde;

- Kan akımı ve fonsiyon incelemesi

- İdrar yollarında tıkanıklık tespiti

- Böbreğe bağlı hipertansiyonun deşifre edilmesi

- Mesaneden böbreklere idrar kaçışının gösterilmesi

- Böbrek dokusunda skar varlığının araştırılması

- Ektopik böbrek varlığı

 

B) Kanser;

- Kanserin evre ve yaygınlığının araştırılması

- Bazı kanser türlerinde ameliyat öncesi sentinal lenf nodu lokalizasyonu

- Tedaviye cevabın değerlendirilmesi- Kanserde nüks saptaması

 

C) Diğer;

- Bazı yemek borusu hastalıklarında

- Beyinde ventriküler şant açıklığının gösterilmesi

 

 

Tavsiyeler:

Tanı ve tedavide kullanılan nükleer tıp işlemlerinde, hastaya ve hastalığa özel bazı fizyolojik kısıtlamalar yada ilave medikasyonlar gerekebilir. 

Bu amaçla istenen tetkiğe, tedaviye göre hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, prensiplere ve tavsiyelere titizlikle uyulması çok önemlidir. Nükleer Tıp personelinin bu kapsamdaki önerilerine mutlak uyulması, tetkik ve tedavinin amacına uygun yürütülmesi için elzemdir. 

Bayan hastalarda gebelik yada gebelik şüphesi Nükleer Tıp uygulamarı için kesin bir kısıtlama sebebidir. Bu itibarla, başvuruda hasta veya yakınının konuyu mutlaka bildirmesi gereklidir.