• MR (1,5 TESLA)
  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Kemik Dansitometri
  • (Kemik Yoğunluğu Ölç.)
  • Ultrasonografi
  • Mamografi
  • Renkli Doppler
  • Nükleer Tıp
  • Akciğer, Kemik, Kalp, Tiroid Sintigrafisi
  • Radyoaktif İyot
  • Direkt ve İlaçlı Röntgen