SÜT DİŞLERİNDE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ

SÜT DİŞLERİNDE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ

Süt dişleri toplamda 20 tanedir. Süt dişleri çocuğun beslenmesi için büyük önem taşıdığı kadar, yerlerine gelecek olan kalıcı dişlerin yerlerini tutar ve rehberlik eder.

Süt Dişleri Ne Zaman Çıkar?

Doğumdan sonraki 6 ve 10. aylar arasında, bebeğin alt çenesinin ön tarafında orta kesici dişler çıkar.

6 ve 12. aylar arasında, alt ve üst kesici süt dişlerinin hepsi çıkmış olur.

15. ayda 4 üstte, 4 altta olmak üzere ağızda toplam 8 süt dişi bulunur.

12 ve 24. aylar arasında süt azılar çıkmaya başlar ve 36. ayın sonuna gelindiğinde tüm süt dişleri ağızdaki yerlerini almış olur.

Koruyucu Diş Hekimliği

İlk dişin çıkmasıyla birlikte ağız bakımı ve koruyucu diş hekimliği başlar. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede koruyucu diş hekimliği uygulamaları yaygınlaştırılarak çürük görülme yüzdeleri önemli ölçüde azaltılmıştır.

Diş hekiminin öncelikli görevlerinden bir tanesi; çocukların gelişiminde önemli görev üstlenen süt dişlerinin korunmasını sağlamaktır.

Koruyucu diş hekimliğinde amaç çocuklarınızın yapılan ilk ağız içi muayenesinin ardından çürük risk grubunun belirlenmesi ve çocuğunuza özel koruyucu bir program hazırlanmasıdır. Bu konuda hem aileye ve hem hekime ortaklaşa uygulayacakları görevler düşmektedir:

Aileye Düşen Görevler

Aile dişler ilk diş çıkmasıyla birlikte ağız içi temizliğini sağlamak zorundadır. Çocuk dişlerini kendi fırçalamaya başlayacak yaşa geldiğinde onu eğitmelidir. Diş hekimi beslenme alışanlıklarını tespit ettikten sonra, yanlışlıklar varsa düzeltecektir. Bilinenin aksine sadece şekerli gıdalar değil, birçok besin türü ağız içi pH’sini düşürerek çürüğe sebep olmaktadır.

Hekime Düşen Görevler

Ağız sağlığı konusunda bilgilendirmek, ağız hijyen eğitimi vermek, beslenme alışkanlıklarını takibe almaktır. Flor uygulaması ve fissür örtücü uygulaması işlemleri; yeni çıkan ve asit ataklarına dirençsiz dişleri çürüğe karşı korumak için uygulanır. Ayrıca ortodontik bozukluklara sebep olan, parmak veya dudak emme gibi kötü alışkanlıklar teşhis  edilir ve tedavi edilir.

Fissür Örtücüler

Diş çürükleri genellikle arka dişlerin çiğneme yüzeylerindeki küçük çukurcuklarda başlar. Bu bölgeler yemek artığı birikimine en uygun bölgeler olup, dişler temizlenmediği takdirde tükürük ve florürün koruyucu etkisinden mahrum kalır. Diş çürüğü oluştuğu takdirde, daha komplike tedaviler devreye girecektir. Fissür örtücü uygulaması süt azılar ve 6 yaşında süren daimi birinci büyük azılara uygulanır.

Nasıl  uygulanır?

Azı dişlerindeki çukurcuklu alanlar önce çeşitli yöntemlerle temizlenir. Sonrasında bu bölgeler ‘’fissür örtücü’’ denilen  akışkan kıvamlı maddeyle doldurulur. Böylelikle bu bölgelere yemek artıkları giremez.

Fissür örtücüler dişte yükseklik oluşturmaz.

İşlem çok kısa sürede ağrısız bir şekilde tamamlanır.

 

Flor Uygulaması

Yeni süren dişlerin mine tabakası tam olarak gelişmemiş olduğundan çürük riski yüksektir. Diş hekimi tarafından uygulanan yüzeyel flor uygulaması ile dişlerin çürüğe karşı dayanıklılığı artırılabilir.

Flor, dişlerin yapısını kuvvetlendirerek çürük oluşumuna karşı direnci artıran bir elementtir. Çürük risk grubundaki çocuklarda altı ayda bir tekrarlanması tavsiye edilir.

Flor jel veya köpük şeklinde olabilir. Flor tedavisi uygulanmadan önce dişler temiz olmalıdır. Diş hekimi dişleri ve diş aralarını temizleyip cila yapar. Uygulamadan önce dişler kurutulur ve florun tükürükle seyreltilmesi önlenir. Flor diş hekimi tarafından ya özel kaşıklarla ya da fırçayla dişlerin üzerine sürülerek uygulanır.

Flor tedavisinden sonra en az 30 dakika bir şey yenilip içilmemelidir.

Koruyucu diş hekimliği uygulamalarının tüm faydalarına rağmen, ağız hijyenine dikkat edilmez ve hekim kontrolü aksatılır ise, diş çürükleri başta olmak üzere pek çok ağız içi sağlık sorununun oluşması kaçınılmazdır.

 

 

Paylaş

Yorumlar