KALP SAĞLIĞINIZI BU ÖNERİLERLE KORUYUN

KALP SAĞLIĞINIZI BU ÖNERİLERLE KORUYUN

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat BİLGİN, 8 – 14 Nisan Kalp Sağlığı Haftasında, kalp hastalıklarının bütün dünyada erişkin nüfusta görülen ve yaşla birlikte artan en sık ölüm sebebi olduğuna dikkat çekerek kalp sağlığını koruyacak önerilerde bulundu.

Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalara göre iki erişkinden biri koroner kalp hastalığına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Kişinin genetik yapısı ve cinsiyeti, yaş ile birlikte en önemli risk faktörünü oluşturur.

Kalp sağlığında ilk dikkat edilecek şey sigara kullanmamaktır. İkinci önemli nokta hipertansiyondur. Kan basıncı yaşla birlikte artar ve diğer kalp hastalıkları risk faktörleri ile birlikte olma ve riski çarpan olarak arttırma özelliği sergilemektedir. Kalp adalesini kalınlaştırarak kalp yetmezliği ve ani ölümlere yol açabilme riskini de taşıyan hipertansiyon için en dikkat edilmesi gereken husus düzenli ilaç kullanımıdır. Üçüncü kontrol edilebilir risk faktörü diyabettir ve apayrı ele alınmayı gerektirecek şiddette bir hastalıktır. Tedavide hastalar mümkünse bir endokrinoloji uzamanı ile konsülte edilerek etkin ve erken tedavi uygulanmalı, zamanı geldiğinde insülin tedavisine geçme konusunda hastalar eğitilip cesaretlendirilmelidir. Dördüncü önemli risk kolesterol yüksekliğidir. Yüksek kolesterol ile kalp krizi arasındaki ilişki, hem kriz geçiren bireylerin ayrıntılı incelenmesi hem de kolesterol tedavisinin yararlı etkisinin gösterilmesi ile kesin bir şekilde ispatlanmıştır. Mesela doğuştan genetik bir bozukluk olan homozigot ailevi LDL dislipidemisi hastalarında “kötü kolesterol” kandan temizlenememekte ve hastaların çoğu genç yaşta damar sertliği ve kalp krizleri ile kaybedilmektedir. Bu noktada hastaların hekimlerine güvenmeleri çok önemlidir.  Bütün tedbirlere rağmen kalp krizi geçirmiş ve koroner kalp hastası olmuş kişilerde en önemli husus, yukarda saydığımız risk faktörlerinin kontrolü ile birlikte düzenli ilaç kullanımının ihmal edilmemesidir. Bu hastaların çoğu çok sayıda (>4) ilacı ömür boyu kullanmaları gerektiğinden, hekim ve hasta yakınları ilaç uyumuna çok dikkat etmek zorundandır. Özellikle eşlik eden böbrek ya da karaciğer hastalığı olan kişilerde ilaç dozu ve türü dikkatle ayarlanması gerektiğinden hasta uyumu çok önemlidir. Bir diğer husus da ileri evre kapak ve kalp yetmezliği hastaları haricindeki bütün bireylerin normal günlük aktivitelerini yapma ve düz yolda yürüyüş gibi basit egzersizleri ihmal etmeme yönünde cesaretlendirilmeleri gerektiğidir.    

 

Paylaş

Yorumlar