HER GÜN ASPİRİN KULLANMAK FAYDALI MI?

HER GÜN ASPİRİN KULLANMAK FAYDALI MI?

Günümüzde her gün düşük dozda aspirin almanın kalp krizini riskini azalttığı yönünde yaygın bir inanış bulunuyor. 

"New England Journal of Medicine" dergisinde yeni yayımlanan bir makalede daha önce kalp hastalığı olmayan ve felç geçirmemiş kişilere 5 yıl boyunca her gün düşük dozda aspirin verilmesinin söz konusu rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltmadığı belirtiliyor. Araştırmada aspirinin, kansere de ümit edildiği gibi bir fayda sağlamadığının altı çiziliyor. Yine aspirin kullanan hastalarda daha fazla burun kanaması, hazımsızlık, mide ve bağırsak kanaması olduğu gözleniyor.

 

ARRIVE (Aspirin to Reduce Risk of Initial Vascular Events) çalışmasında 12 546 orta derece riskli hasta alınmış ve primer korumada aspirinin faydası araştırılmıştır. Bir gruba aspirin 100 mg verilmiş diğer gruba plasebo verilerek randomize edilmiştir. Primer sonlanım KV ölüm, Mİ, kararsız angina, inme veya geçici iskemik atak toplamıdır ve aspirin grubunda %4.29, plasebo grubunda %4.48 olmuştur (p=0.6038). GİS kanama aspirin grubunda %0.97, plasebo grubunda %0.46’dır (p=0.0007).

Sonuç olarak orta derece riskli hastalarda aspirin ile primer koruma faydalı değildir ve kanama artışa neden olmaktadır.

ASCEND çalışmasında bilinen kalp hastalığı olmayan şeker hastalarında aspirinin etkinliği ve güvenliği araştırılmış ve aynı hastalarda omega-3 yağ asidinin (balık yağı) faydası da araştırılmıştır. Çalışmaya 15 480 hasta alınmış ve aspirin 100 mg veya plaseboya randomize edilmiştir. Primer etkinlik sonlanımı Mİ, inme/geçici iskemik atak, intrakraniyal kanama dışı vasküler nedenli ölüm toplamıdır ve ortalama 7.4 yıllık takipte aspirin grubunda %8.5, plasebo grubunda %9.6 olmuştur

Sonuç olarak, bilinen kalp hastalığı olmayan şeker hastalarında aspirin almanın klinik olaylarda azalma sağlarken, KANAMADA artışa neden olmaktadır.

Özetle kalp damar hastalığınız yok ise, yüksek tansiyon veya şeker hastalığınız olsa bile, aspirin kullanmanıza gerek yok.

Paylaş

Yorumlar