PROF. DR. TANER YAVUZ
PROF. DR. TANER YAVUZ

PROF. DR. TANER YAVUZ

Çocuk Kardiyolojisi

Ad Soyad                            : Taner YAVUZ

Unvan                                 : Prof. Dr.  

Uzmanlık Alanı                  : Çocuk Kardiyolojii

Doğum Tarihi                     : 06.02.1966

Eğitim

1989                                      : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Yüksek Lisans

2000                                      :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

2009                                      : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı / Yandal Uzmanlık

 

Bildiği Yabancı Diller        : İngilizce

İş Deneyimi      

1993 – 1994                        : Doktor / Kars Koçköy Sağlık Ocağı ve Kars Verem Savaş Dispanseri (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)

2004 – 2005                        : Doktor Araştırma Görevlisi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

1995 – 2000                        : Doktor Araştırma Görevlisi / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

2001 – 2003                        : Yrd. Doç. Dr. / Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

2003 – 2006                        : Yandal Uzmanlık Öğrencisi / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

2006 – 2009                        : Yrd. Doç. Dr. / Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

2009                                     : Doçentlik Unvanı / Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

2009 – 2010                        : Doç. Dr. / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

2010                                      : Yandal Uzmanı / Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. (çocuk kardiyolojisi devlet hizmeti yükümlülüğü)

2010 – 2016                        : Yandal Uzmanı / Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016 – Halen                      : Prof. Dr. / Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D., Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

  1. Korkut, S., “Düzce İlinde Beta Talasemi Taşıyıcılığı”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, 2003.
  2. Afşar, Y., “Serebral Palsili Çocuklarda Etiyoloji, Patoloji ve Klinik Arasında İlişkilerin Tc-99 HMPAO Beyin Perfüzyon SPECT ile Araştırılması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, 2005.
  3. Mindan, G., “Hafif astımlı çocuklarda kardiyak işlevlerin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009.
  4. Erdem, A., “Obez çocuklardaki hipertansiyon ve insülin direncinin kardiyak işlev bozukluğuna etkisinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009.

Projelerde Aldığı Görevler

​​​​“Düzce ve Çevresinde Beta-Talasemi Taşıyıcı Prevalansı”, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, 102S214, Proje Yöneticisi, 2003.

 “Perinatal Asfiksili Çocukların Ultrason, Tomografi ve 99mTc-HMPAO Spect ile Değerlendirilmesi”, Abant İzzet Baysal Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2003.07.01.171, Proje Yardımcısı,  2003.

“β-Talasemi Major’da Kardiyak İşlev Bozukluğu ve Doku Doppler ekokardiyografi”, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 795-06, Proje Yürütücüsü, 2006.

“Factors influencing outcome of inpatient pediatric resuscitation”, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1916, Proje Yardımcısı, 2007.

Obez çocuklardaki hipertansiyon ve insülin direncinin kardiyak işlev bozukluğuna etkisinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 36-5, Proje Yürütücüsü, 2009.

Okul çocuklarındaki tansiyon arteriyal persantilleri”, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 36-4, Proje Yürütücüsü, 2009.

“Diyabetik Anne Bebeklerinde Oksidan-Antioksidan Kapasite, Paroksonaz, Vitamin D, Metalloproteinaz Düzeyi ve Klinik İlişkisi”, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H, Bilimsel Araştırma Projesi, 2728, Proje Yürütücüsü, 2011.

“PDA’lı Prematüre Bebeklerin EKO, klinik ve Laboratuar Bulgularının Karşılaştırılması”, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H, Bilimsel Araştırma Projesi, 5577, Proje Yürütücüsü, 2011.

“Preeklamptik Anne ve Bebeklerin Postnatal İzlemi”, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H, Bilimsel Araştırma Projesi, 5578, Proje Yürütücüsü, 2011.

“Preeklamptik Anne Bebeklerinde Yenidoğan Dönemindeki Kardiyak İşlevlerin Değerlendirilmesi”, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H, Bilimsel Araştırma Projesi, 14529, Proje Yürütücüsü, 2011.

“Prematür Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı PDA’nın Ekokardiyografi ile Belirlenmesi”, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H, Bilimsel Araştırma Projesi, 14531, Proje Yürütücüsü, 2011.

“Diyabetik Anne Çocuklarında Yenidoğan Dönemindeki Kardiyak İşlevlerin Değerlendirilmesi”, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H, Bilimsel Araştırma Projesi, 14533, Proje Yürütücüsü, 2011.

İdari ve Bilimsel Görevler:

Dönem 3 eğitim sorumlusu: İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A. D.

2003-2006

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Bilimsel Kurul Üyeliği

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. Türk Tabipler Birliği

2. Milli Pediatri Derneği

3. Türk Pediatri Derneği

4. Çocuk Kalp Sağlığı Derneği

5. Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği

 

Mesleki Ödüller

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ar-Ge Vakfı uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü 4.4.2005

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Yavuz, T., A. Akcay, R. E. Omeroglu, R. Bundak ve M. Sukur, “Ultrasonic Evaluation of Early Atherosclerosis in Children and Adolescent with Type 1 Diabetes Mellitus”, J Pediatr Endocrinol Metab, 15, 1131-1136 (2002).

A2. Akcay, A., T. Yavuz, S. Semiz, R. Bundak ve M. Demirdoven, “Pseudohypoaldosteronism Type 1 and Respiratory Distress Syndrome”, J Pediatr Endocrinol Metab, 15, 1557-1561 (2002).

A3. Yavuz, T., A. H. Parlak ve K. Kocabay, “Varicella Complicated by Scarlet Fever”, Indian Pediatr, 40, 1002-1004 (2003).

A4. Yavuz, O., T. Yavuz, C. Kahraman, N. Yesildal ve R. Bundak, “The Relationship Between Iron Status and Thyroid Hormones in Adolescents Living in an Iodine Deficient Area”, J Pediatr Endocrinol Metab, 17, 1443-1449 (2004).

A5. Ozturk, C. E., I. Sahin, T. Yavuz, A. Ozturk, M. Akgunoglu ve D. Kaya, “Intestinal Parasitic Infection in Children in Post-Disaster Situations Years After Earthquake”, Pediatr Int, 46, 656-662 (2004).

A6. Ozturk, C. E., T. Yavuz, D. Kaya ve M. Yucel, “The Rate of Asymptomatic Throat Carriage of Group A Streptococcus in School Children and Associated ASO Titers in Duzce, Turkey”, Jpn J Infect Dis, 57, 271-272 (2004).

A7. Parlak, A. H., S. Koybasi, T. Yavuz, N. Yesildal, H. Anul, I. Aydogan, R. Cetinkaya ve A. Kavak, “Prevalence of Oral Lesions in 13- to 16-Year-Old Students in Duzce, Turkey”, Oral Dis, 12, 553-558 (2006).

A8. Yavuz, T., O. Yavuz, I. Ozdemir ve Y. Afsar, “Cord Blood Lipoprotein Profile After Magnesium Sulphate Treatment in Pre-Eclamptic Patients”, Acta Paediatr, 95, 1224-1227 (2006).

A9. Akcay, A., S. U. Baysal ve T. Yavuz, “Factors Influencing Outcome of Inpatient Pediatric Resuscitation”, Turk J Pediatr, 48, 313-322 (2006).

A10. Ozturk, A., F. Demirci, T. Yavuz, S. Yildiz, Y. Degirmenci, M. Dosoglu ve Y. Avsar, “Antenatal and Delivery Risk Factors and Prevalence of Cerebral Palsy in Duzce (Turkey)”, Brain Dev, 29, 39-42 (2007).

A11. Yavuz, T., K. Nisli, C. Yilmaz ve A. Dindar, “Large Pleural Effusion Necessitates Chest-Tube Drainage in a Patient with Kawasaki Disease”, J Paediatr Child Health, 43, 191-192 (2007).

A12. Nişli, K., U. Aydoğan, T. Yavuz ve M. Sezer, “Stenting the arterial duct and atrial balloon septoplasty in one performance”, Anadolu Kardiyol Derg, 7, 233-234 (2007). Turkish

A13. Kaya, A. D., C. E. Ozturk, T. Yavuz, C. Ozaydin ve T. Bahcebasi, “Changing patterns of hepatitis A and E sero-prevalences in children after the 1999 earthquakes in Duzce, Turkey”, J Paediatr Child Health, 44, 205-207 (2008).

A14. Yavuz, T., K. Nisli, N. Oner, A. Dindar, U. Aydogan, R. E. Omeroglu ve T. Ertugrul, “The effects of surgical repair on P-wave dispersion in children with secundum atrial septal defect”, Adv Ther, 25, 795-800 (2008).

A15. Kaya, A. D., E. Gencay, C. E. Ozturk ve T. Yavuz, “Seroprevalence of Helicobacter pylori Infection in Children in Northwest Region of Turkey: Relationship with Iron Deficiency Anemia”, J Trop Pediatr, 54, 353-354 (2008).

A16. Yavuz, T., K. Nisli, N. Oner, A. Dindar, U. Aydogan, R. E. Omeroglu ve T. Ertugrul, “Long term follow-up results of 139 Turkish children and adolescents with rheumatic heart disease”, Eur J Pediatr, 167, 1321-1326 (2008).

A17. Ermis, B., N. Oztas, M. Yildirim, M. Hosnuter ve T. Yavuz, “Pulmonary hypoplasia in a newborn with Goldenhar syndrome”, J Pediatr, 156, 161 (2010).

A18. Nisli, K., T. Yavuz, N. Oner, Z. Salcioglu, Z. Karakas, A. Dindar, U. Aydogan, R. Eker ve T. Ertugrul, “Electrocardiographic markers for the early detection of cardiac disease in patients with beta-thalassemia major”, J Pediatr (Rio J), 86, 159-162 (2010).

A19. Yavuz, T., K. Nişli, N. Öner, T. Ertuğrul, Z. Şalcıoğlu, G. Aydoğan, Z. Karakaş, Ü. Aydoğan, A. Dindar ve R. E. Ömeroğlu, “Assessment of diastolic function in children and adolescents with beta-thalassemia major by tissue Doppler imaging”, Turk Arch Ped, 46, 26-32 (2011).

A20. Öner, C. N., R. E. Ömeroğlu, K. Nişli, T. Yavuz, H. Bornaun, Ü. Türkoğlu, Ü. Aydoğan, A. Dindar ve T. Ertuğrul, “Endothel function and thrombotic system evaluation of children whose parents had early onset coronary heart disease”, Turk Arch Ped, 46, 20-25 (2011).

A21. Ermiş, B., M. A. Cil, M. Hosnuter, T. Yavuz, “Visual diagnosis: fused eyelids in a preterm baby”, Neoreviews, 12, pp. e183, (2011).(doi: 10.1542/neo.12-3-e183)

A22. Atasoy, H. I., T. Yavuz, S. Altunrende, M. Guven, A. Kılıcgun, O. Polat, E. Yesiller ve S. Duzenli, “A unique case of right-sided Poland syndrome with true dextrocardia and total situs inversus”, Eur J Pediatr, 172, 269-272 (2013).

A23. Yavuz, T., O. Uzun, A. Macit, C. Comunoglu, O. Yavuz, C. Silan, H. Yuksel ve H. A. Yildirim, “Pyrrolidine dithiocarbamate attenuates the development of monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension”, Pathol Res Pract, 209, 302-308 (2013).

A24. Atasoy, H. I., E. Tug, T. Yavuz ve N. Cine, “Unique variant of Adams-Oliver syndrome with dilated cardiomyopathy and heart block”, Pediatr Int, 55, 508-512 (2013).

A25. Celtik, C., O. Durmaz, N. Oner, T. Yavuz, S. Gökce, A. Aydogan, K. Nisli, H. H. Emiroglu, R. E. Omeroglu ve S. Sökücü, “Investigation of cardiomyopathy in children with cirrhotic and noncirrhotic portal hypertension”, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 60, 177-181 (2015).

A26. Emre-Yavuz D., U. Karabacak, T. Yavuz ve Y. I. Ayhan, “Applying manual pressure before benzathine penicillin injection for rheumatic fever prophylaxis reduces pain in children”, Pain Manag Nurs, 16, 328-335 (2015).

A27. Topcuoglu, S., G. Karatekin, T. Yavuz, D. Arman, A. Kaya, T. Gursoy ve F. Ovalı,  “The relationship between the oxidative stress and the cardiac hypertrophy in infants of diabetic mothers”, Diabetes Res Clin Pract, 109, 104-109 (2015).

A28. Serce Pehlevan, O., G. Karatekin, V. Koksal, D. Benzer, T. Gursoy T, T. Yavuz ve F. Ovali, “Association of vitamin D binding protein polymorphisms with bronchopulmonary dysplasia: a case-control study of gc globulin and bronchopulmonary dysplasia”, J  Perinatol, 35, 763-767 (2015).

A29. Göksu Çetinkaya A. P., T. Yavuz ve G. Karatekin, “Eustachian valve fungal endocarditis in neonate”, J Case Reports, 5, 532-534 (2015).

A30. Demirci O., T. Yavuz, R. Arisoy, O. Pekin, H. Acar, H. Aydin, A. Cetinkaya, A. Karaman, E. Erdoğdu ve P. Kumru, “Agenesis of the ductus venosus--a case with Noonan syndrome”, Genet Couns, 26, 373-376 (2015). (letter)

A31. Akar S., N. Karadag, T. Gokmen Yildirim, H. H. Toptan, E. Dincer, A. Tuten, T. Yavuz, S. Topcuoglu, H. O. Karatepe, E. Ozalkaya, G. Karatekin ve F. Ovali, “Does platelet mass influence the effectiveness of ibuprofen treatment for patent ductus arteriosus in preterm infants?”, J Matern Fetal Neonatal Med, 3,1-4 (2016).

A32. Aykanat A., T. Yavuz, E. Özalkaya, S. Topçuoğlu, F. Ovalı ve G. Karatekin, “Long-term prostaglandin E1 infusion for newborns with critical congenital heart disease”, Pediatr Cardiol, 37, 131-134 (2016).

A33. Sancak, S., T. Gokmen Yildirim, S. Topcuoglu, T. Yavuz, G. Karatekin ve F. Ovali, “Oral versus intravenous paracetamol: which is better in closure of patent ductus arterious in very low birth weight infants?”, J Matern Fetal Neonatal Med, 29, 135-139 (2016).

 A34. Murat, G., T. Yavuz, G. Celik ve G. Uludag, “Persistence of retinopathy of prematurity in an Infant with tetralogy of Fallot”, Case Reports in Pediatrics, Article ID 7070316 (2016).

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1. Gürler, N., S. Karayay, T. Yavuz ve A. Kaygusuz, “A Case Report: Bacteremia Caused by Campylobacter Coli”, 8th International Congress on Infectious Diseases, Boston, Massachusetts, 259 (1998).

B2. Yavuz, T., A. Akcay, R. E. Omeroglu, R. Bundak ve Z. Bilgen, “Ultrasonic Evaluation of Early Atherosclerosis by Measurement of the Thickness of the Common Carotid Artery Wall in Children and Adolescents with Insulin-Dependent Diabetes Mellitus”, 7th Balkan Meeting on Pediatric Cardiology and Pediatric Cardiac Surgery, Athens, 38 (2000).

B3. Simsek, E., M. Karabay, T. Yavuz ve K. Kocabay, “The Effect of Iodine Deficiency on Newborns in the West Black Sea Region in Turkey: A Pilot Study on Screening for Congenital Hypothyroidism”, 6th International Congress of Tropical Pediatrics, Ankara, 135 (2002).

B4. Simsek, E., N. Koloğlu, T. Yavuz, Y. Akman, A. Şafak ve K. Kocabay, “Comparison Between the Diagnostic Screening Tests and Imaging Studies for Urinary Tract Infections (UTIS) in Children”, 6th International Congress of Tropical Pediatrics, Ankara, 158 (2002).

B5. Yavuz, O., T. Yavuz, C. Kahraman, N. Yasildal ve K. Kocabay, “The Interaction Between Iron Status and Thyroid Hormons in Adolescents”, 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Barcelona, 355 (2003).

B6. Oztürk, C. E., T. Yavuz ve D. Kaya, “The Throat Carrier Rate of Group A Streptococcus and Associated with ASO Titres and BMI at Primary School Students in Düzce, Turkey”, 3rd   Balkan Conference of Microbiology, Istanbul, 290 (2003).

B7. Oztürk, C. E., I. Sahin, T. Yavuz, A. OztUrk, M. Akgunoglu ve A. D. Kaya, “The Rate of Intestinal Parasitic Infection in Children Living and Studying in Post-Disaster Situations Years After Earthquake”, 3rd Balkan Conference of Microbiology, Istanbul (2003).

B8. Yazici, B., E. Abamor ve T. Yavuz, “MRI and SPECT Findings in Early Onset Subacute Sclerosing Panencephalitis”, European Society of Neuroradiology 28th Congress and 12th Advanced Course, Istanbul, 109 (2003).

B9. Nisli, K., A. Dindar, S. Olgar, T. Yavuz, R. E. Omeroglu, T. Ertugrul ve K. Adalet, “Postoperatif Dysrtythmias in Cases with Atrial Septal Defect”, Pedirhythm II, Antalya, 21 (2005).

B10. Uzun, O., T. Yavuz, C. Comunoglu, O. Yavuz, A. S. Macit, C. Silan, “A protective effect of pyrrolidine dithiocarbamate on monocrotaline induced pulmonary hypertension” Annual Meeting of the Society for Free Radical Research, Rome, 27 (2009).

B11. Celtik, C., O. Durmaz, N. Oner, T. Yavuz, A. Aydogan, S. Gokce, K. Nisli, R. E. Omeroglu, S. Sokucu, “Investigation of Latent Cardiomyopathy and Its Predisposan Factors in Children with Portal Hypertension”, 43rd Annual Meeting of The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Istanbul, 317 (2010).

B12. Atasoy, H. I., E. Tug, T. Yavuz, “Adams-Oliver Syndrome: A Case with Unilateral Porencephaly and Dilated Cardiomyopathy with Paroxysmal AV Block”, 9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Partipication, Istanbul, 22 (2010).

B13. Atasoy, H. I., T. Yavuz, S. Altunrende, M. Guven, A. Kılıcgun, O. Polat, E. Yesiller, S. D. Gepdiremen, “A Case of Right-Sided Poland Syndrome Associated with Situs Inversus Totalis”, 9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Partipication, Istanbul, 79 (2010).

B14. Demirci, O., T. Yavuz, R. Arısoy, O. Pekin, H. Acar, H. Aydın, A. Çetinkaya, A. Karaman, E. Erdoğdu, P. Kumru, “Agenesis of the Ductus Venosus: A Case with Noonan Syndrome”, Perinatal Medicine 2015, İstanbul, pp.118 (2015).

B15. Aykanat, A., T. Yavuz, E. Özalkaya, S. Topçuoğlu, F. Ovalı, G. Karatekin, “Long-term Prostaglandin E1 Infusion for Newborns with Critical Congenital Heart Disease”, 12th World Congress of Perinatal Medicine, Madrid, p-0656 (2015).

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1. Yavuz, T., F. Daredeliler, M. Şükür, K. Ö. Minareci, F. Baş, R. Bundak, N. Saka ve H. Günöz, “Çocukluk Döneminde Santral Diyabetes İnsipidusun Etyolojik Değerlendirilmesi”, Klinik Gelişim, 12, 803-807 (1999).

C2. Yavuz, T., R. E. Ömeroğlu ve R. Bundak, “Tip I Diyabetlilerde Erken Ateroskleroz”, Çocuk Dergisi, 1, 76-79 (2001).

C3. Yavuz, T., E. Şimşek, E. Abamor, A.S. Doğan ve K. Kocabay, “Anemi ve Lökopeni Bulgusu Veren Brusella Osteomiyeliti: Vaka Sunumu”, Çocuk Dergisi, 2, 102-105 (2002).

C4. Yavuz, T., A. H. Parlak, E. Şimşek, C.E. Öztürk ve K. Kocabay, “Tırnak Yeme Alışkanlığı ve Oto-İnokülasyona Bağlı Multipl Herpetik Paronişi”, Yeni Tıp Dergisi, 19, 280-282 (2002).

C5. Şimşek, E., T. Yavuz ve K. Kocabay, “Enfeksiyöz Mononükleoziste Obstrüktif Sleep-Apne ve Yüksek Ateşin Prednisolon ile Tedavisi”, Yeni Tıp Dergisi, 19, 87-89 (2002).

C6. Şimşek, E., T. Yavuz ve K. Kocabay, “Hipertiroidi, Hiperkortizolizm ve Puberte Prekoks ile Seyreden McCune-Albright Sendromu: İki Vaka Sunumu”, Çocuk Dergisi, 3, 217-221 (2003).

C7. Yavuz, T., N. Ersöz, A. Aktaş ve K. Kocabay, “Çocuklarda Toraks Ampiyeminde Streptokinaz Tedavisi”, Çocuk Dergisi3, 268-271 (2003).

C8. Yavuz, T., P. Arbak, C. E. Öztürk ve K. Kocabay, “BCG aşılamasında neredeyiz?”, Tüberküloz ve Toraks, 52, 47-51 (2004).

C9. Yavuz, T., S. Korkut, Ö. Yavuz ve K. Kocabay, “Batı-Karadeniz Bölgesinde Adölesanlarda Anemi ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı”, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi13, 71-75 (2004).

C10. Nişli, T., A. Dindar, Ş. Olgar, T. Yavuz, R. E. Ömeroğlu, T. Ertuğrul ve K. Adalet, “Atriyal Septal Defektli Vakalarda Postoperatif Disritmiler”, Türk Girişimsel Elektrofizyolojisi Dergisi, 2, 34-37 (2005).

C11. Yavuz, Ö., T. Yavuz, İ. Özdemir, Y. Afşar, A. Somunkıran ve R. Bundak, “Preeklamptik Gebelerde Magnezyum Sülfat Tedavisinin Maternal ve Neonatal Kalsiyum Metabolizmasına Etkisi”, Ege Pediatri Bülteni, 12, 33-39 (2005).

C12. Özdemir, İ., T. Yavuz, Ö. Yavuz, F. Demirci ve A. Somunkıran, “Interrelations Among Abnormal Cardiotocograms in Labor, Arterial Cord Blood ph, Base Deficit, and Apgar Scores in Pregnancies”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 36, 1-5 (2005).

C13. Yavuz, T., K. Nişli, G. Can ve Ü. Aydoğan, “Prematüre Yenidoğanda Pulmoner Balon Valvüloplasti”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 34, 106-109 (2006).

C14. Yavuz, T., C. E. Öztürk, Ö. Yavuz, S. Korkut, Z. Karakaş ve K. Kocabay, “Düzce ve Çevresinde Hipokrom Mikrositer Eritrositleri Olan Çocuklarda HbA2 Tayini ile Beta-Talasemi Taşıyıcılığı Taraması”, Çocuk Dergisi, 6, 186-189 (2006).

C15. Nişli, K., Ş. Olgar, T. Yavuz ve Ü. Aydoğan, “Ameliyet Sonrası Ortaya Çıkan Pulmoner Kondüit Anastomoz Darlığının Stent ile Tedavisi”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 34, 439-442 (2006).

C16. Yavuz, T., K. Nişli, N. Öner, R. E. Ömeroğlu, A. Dindar, Ü. Aydoğan ve T. Ertuğrul, “Kawasaki Hastalığı: 34 Olgu Sunumu”, Türk Pediatri Arşivi41, 197-200 (2006).

C17. Nişli, K., H. Bornaun, N. Öner, T. Yavuz ve R. E. Ömeroğlu, “Kapak Dışı Aort Darlığı Olgularının Değerlendirilmesi”, Türk Pediatri Arşivi42, 13-16 (2007).

C18. Uzun, H., T. Yavuz, A. Aktaş ve M. Bak, “Hematürili Pediatrik Olgulara Pratik Tanı Yaklaşımı”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 47, 262-266 (2007).

C19. Uzun, H., T. Yavuz, D. A. Şenses, İ. Arslanoğlu, D. Alagöz ve K. Kocabay, “Supraventriküler Taşikardi ile Kendini Gösteren Üç Aylık Tuberoskleroz Olgusu”, Bakırköy Tıp Dergisi, 5, 75-77 (2009).

C20. Öner, C. N., K. Nişli, T. Yavuz, A. Yıldırım, Ü. Aydoğan, A. Dindar, E. Tireli, T. Tansel ve R. E. Ömeroğlu, “Postoperatif Aort Koarktasyonlu Çocuklarda, İstirahat ve Egzersizdeki Ekokardiyografik Sol Ventrikül Fonksiyonları Rekoarktasyonu Tahmin Ettirir mi?”, Koşuyolu Kalp Dergisi, 14, 70-75 (2011).

C21. Arman, D. Ç., E. Özalkaya, T. Yavuz, H. Ö. Karatepe, T. Gürsoy, H. F. Ovalı ve G. Karatekin, “Yenidoğan Döneminde Hidrops Fetalis ve Mobitz Tip 2 ile Prezente Olan Biventriküler Noncompaction Kardiyomiyopati Olgusu”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 44, 79-82 (2013).

C22. Demirci, O., T. Yavuz, E. Erdoğdu, R. Arısoy, P. Kumru, O. Pekin ve B. Tandoğan, “Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu: Olgu Serisi”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 46, 19-21 (2015).

C23. Demirci, O., T. Yavuz, R. Arısoy, E. Erdoğdu, P. Kumru ve O. Pekin, “Prenatal tanılı kritik pulmoner stenoz: Olgu serisi ve literatür derlemesi”, Perinatoloji Dergisi, 23, 34-38 (2015).

C24. Hakyemez-Toptan H., A. Akbaş, T. Gökmen Yıldırım, T. Yavuz, F. Ovalı, G. Karatekin, “Yenidoğan döneminde nadir görülen Di George sendromlu olguda geç hipokalsemi”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 46, 118-120 (2015).

C25. Erdem, A., T. Yavuz, İ. Arslanoğlu ve K. Kocabay, “Obez Çocuklardaki Hipertansiyon ve İnsülin Direncinin Kardiyak İşlev Bozukluğuna Etkisinin Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 47, 52-56 (2016).

C26. Özalkaya, E., H. Ö. Karatepe, T. Yavuz, S. Akar, E. Kavas ve G. Karatekin, “Hidrops Fetalis’li Supraventriküler Taşikardinin Tedavi Zamanlaması:İntrauterin mi? Ekstrauterin mi?”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 47, (2016) (basımda).

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D. Seymen, F., J. Bakırgil ve T. Yavuz, “ Papillon-Lefevre Sendromu”, Türk Pedodonti Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Pedodonti, 57, 1997.

D2. Yavuz, T., M. Şükür, K. Ö. Minareci, F. Darendeliler, F. Baş, R. Bundak, N. Saka ve H. Günöz, “Santral Diyabetes İnsipiduslu Vakaların Etyolojik Değerlendirilmesi”, 2. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 112, İzmir,  1997.

D3. Baş, F., T. Yavuz, F. Darendeliler, R. Bundak, N. Saka ve H. Günöz, “Graves, Alopesi, Hepatit ve Hemolitik Anemi ile Seyreden Bir Otoimmun Endokrinopati                (Tip IIIc) Vakası”, 3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 298, Adana, 1998.

D4. Devecioğlu, D., Z. Karakaş, B. Biner, T. Yavuz, N. Yalman, S. Anak, T. Salman, S. Aksöyek, L. Ağaoğlu ve G. Gedikoğlu, “Çocukluk Çağı Rabdomiyosarkom Olgularının Değerlendirilmesi”, 10. Pediatrik Onkoloji Kongresi, 42, Ankara, 1998.

D5. Akçay, A., T. Yavuz, M. Demirdöven ve R. Bundak, “Ventriküler Taşikardi ve Respiratuar Distres Sendromlu Pseudohipoaldosteronizm Tip I Olgu sunumu”, 23. Pediatri Günleri, 324, İstanbul, 2001.

D6. Akçay, A., S.U. Baysal, T. Yavuz ve M. Çalışkan, “Çocuklarda Yaşam Desteğinin Nörolojik Sonuçları”, 23. Pediatri Günleri, 338, İstanbul, 2001.

D7. Yavuz, T., A. Parlak, E. Şimşek, C. Öztürk ve K. Kocabay, “Tırnak Yeme Alışkanlığı ve Oto-İnokülasyona Bağlı Multipl Herpetik Paronişi”, 38. Türk Pediatri Kongresi, 324, İstanbul, 2002.

D8. Yavuz, T., P. M. Arbak, C. E. Öztürk ve K. Kocabay, “BCG Aşılamasında Neredeyiz?”, 46. Milli Pediatri Kongresi, 167, Mersin, 2002.

D9. Yavuz, T., E. Şimşek, E. Abamor ve K. Kocabay, “Anemi ve Lökopeni Bulgusu Veren Brusella Osteomiyeliti: Bir Olgu Sunumu”, 24. Pediatri Günleri, 26, İstanbul, 2002.

D10. Yavuz, T., A. H. Parlak, E. Şimşek, A. P. Uyan ve K. Kocabay, “Kızıl ve Abse ile Komplike Suçiçeği: Bir Olgu Sunumu”, 24. Pediatri Günleri, 28, İstanbul, 2002.

D11. Yavuz, T., C. E. Öztürk, Ö. Yavuz, S. Korkut, E. Şimşek ve K. Kocabay, “Düzce’de Beta-Talasemi Taşıyıcı Prevalansı: Ön Çalışma”, 2. Ulusal Hemoglobinopati Kongresi, 83, Adana, 2002.

D12. Şimşek, E., E. Yılmaz, T. Yavuz ve K. Kocabay, “Konjenital Kızamık Enfeksiyonu ile İlişkili İnfantil Subakut Sklerozan Ensefalopati”, 5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 208, Adana, 2003.

D13. Yılmaz, E, N. Ersöz, E. Şimşek, T. Yavuz ve K. Kocabay, “Çocukluk Çağı Konvülziyonları”, 5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 168, Adana, 2003.

D14. Abamor, E., T. Yavuz, E. Şimşek, H.C. Yağlı, Y. Afşar ve İ. Yügünt, “Nöropediatride Tc-99m HMPAO Beyin SPECT’in Rolü: İki Olgu Sunumu”, 16. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 57, Samsun, 2003.

D15. Şimşek, E., Y. Afşar, T. Yavuz, E. Yılmaz ve K. Kocabay, “Deprem Bölgesinde Yaşayan Çocuklarda Pnömoni Sıklığını ve Ciddiyetini Etkileyen Faktörler”, 39. Türk Pediatri Kongresi, 577, Kapadokya, 2003.

D16. Yavuz, T., Ö. Balbay, N. Ersöz, A. Aktaş ve K. Kocabay, “Pediatrik Toraks Ampiyeminde Deneyimlerimiz”, 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003.

D17. Yavuz, T., N. Ersöz, A. Aktaş ve K. Kocabay, “Çocuklarda Toraks Ampiyeminde Streptokinaz Tedavisi”, 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003.

D18. Yavuz, T., S. Korkut, Ö. Yavuz ve K. Kocabay, “Batı-Karadeniz Bölgesinde Adölesanlarda Anemi ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı”, 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003.

D19. Yavuz, T., Ö. Yavuz, S. Korkut ve K. Kocabay, “Düzce İlinde Beta-Talasemi Taşıyıcılığı Prevalansı: %0.7”, 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003.

D20. Özdemir, İ., T. Yavuz, A. Aktaş ve A. Somunkıran, “İntrapartum Fetal Monitörizasyonun Fetal Asidozu Belirlemedeki Önemi ve Neonatal Sonuçları”, 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003.

D21. Yavuz, Ö., T. Yavuz, İ. Özdemir, Y. Afşar ve A. Somunkıran, “Preeklampside Megnezyum Sulfat Tedavisinin Maternal ve Neonatal Kalsiyum Metabolizmasına Etkisi”, 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003.

D22. Abamor, E., T. Yavuz, Y. Afşar, K. Kocabay ve B. Yazıcı, “Perinatal Asfiksiye Bağlı Hipoksik Beyin Hasarında Beyin SPECT (Tc-99m HMPAO) Bulguları”, 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003.

D23. Yavuz, C., T. Yavuz, C. Tuncer ve F. Gezen, “Myelomeningosele Eşlik Eden Nadir Vertebra Anomalisi: Kese İçinde Lomber Vertebra”, 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003.

D24. Olgar, Ş., K. Nişli, T. Yavuz, A. Akçay, T. Aksu, P. Aktan, R. E. Ömeroğlu, A. Dindar ve T. Ertuğrul, “İnhale İloprost Kullanımının Solunum Fonksiyonlarına Etkisi”, 4. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 93, Kayseri, 2004.

Telefon

444 16 77

E-mail

taner.yavuz@atakenthastanesi.com.tr

Diğer Doktorlarımız