OPR. DR. MAİS ALLAHVERDİYEV
OPR. DR. MAİS ALLAHVERDİYEV

OPR. DR. MAİS ALLAHVERDİYEV

Üroloji

Ad Soyad                            : Mais ALLAHVERDİYEV

Unvan                                 : Opr. Dr.

Uzmanlık Alanı                 : Üroloji

Doğum Yeri ve Tarihi       : 20.09.1986 / Azerbaycan

Eğitimi

2003 - 2009                         : Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013 – 2018                        : Şişli Hamdi Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

               

Bildiği Yabancı Diller     : İngilizce, Türkçe, Rusça

İş Deneyimi      

2013 – 2018                        : Şişli Hamdi Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

                              

Yönetilen Yüksek Lisans Tezi

20 – 40 mm’ lik Böbrek Taşlarında Flexsible URS ve Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

 

Sunumlar

Substantial Clinical Parameters (3s Rules) Affect The Outcomes of Flexible Ureteroscopy For Kidney Stone Retrieval, Musab Ilgi, Sinan Levent Kirecci, Ayhan Dalkılınc, Mais Allahverdiyev, Ahmet Tevfik Albayrak, Hüseyin Cihan Demirel,Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, 12. Ulusal Endouroloji kongresi, Nevsehir, Türkiye, 12-15 Nisan 2017.                   

 

Katıldığı Mesleki Eğitimler / Kurslar/ Konferanslar      

1. TURKISH ACADEMY OF UROLOGY. Laparoscopy Training On Live Animal Model Course.13 october 2018.İstanbul.Turkey.

2. 24. Ulusal Üroloji Kongresi ve 26. Dünya Videoüroloji Kongresi. Türk Üroloji Derneği.20-24 Ekim 2015.İzmir

3. WORKSHOP 2016. Robotik,Laporoskopik Radikal Prostatektomi. 19 mart 2016.İstanbul.Türkiye

4. 26. Ulusal Üroloji Kongresi.Türk Üroloji Derneği.12-15 Ekim 2017.İzmir.Türkiye

5. New Horızons İn Oncology Prostate cancer-4th Oncological Sciences Symposium.15 September 2018.İstanbul.Türkiye

6. “7th International Alliance of Urolithiasis ( IAU).7th IAU Annual Conference. November 15-17, 2018 e Marmara Taksim, Istanbul, Turkey

7Taze Dondurulmuş Kadavra Modelinde İleri Endoskopik ve Laparoskopik Eğitimi.Üst Üriner Sistem Cerrahisi.İnternational School of Urologic Surgery.30 temmuz.2016.İstanbul.Türkiye.

8. 6th Postgraduate Medical Education Program.January 20-21 2017.in Istanbul

9.7.Üroonkoloji Kongresi,Avrasya Üroonkoloji Derneği

26-29 Ocak 2017.Edirne.Türkiye.

10. Bakırköy Taş Sempozyumu.Fleksibl URS Kursu.Canlı Cerrahi.Endouroloji derneği.22 Nisan 2017.İstanbul Türkiye.

11. 14. Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kursu.Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu.Türk Üroloji Derneği.01-04 Kasım 2018.İstanbul.Türkiye.

12.26. Ulusal Üroloji Kongresi  6-9 Ekim 2016 Girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyeti

13. Geleceğin Ürologları Yetişiyor 4.Ürolojik Cerrahi Derneği.10-13 Mayıs 2018.İstanbul.Türkiye.

14. Canlı Cerrahi Sempozyumu.Robotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi.Endoüroloji Derneği. Türk Üroloji Derneği.30 Eylül-1 Ekim.2016.İstanbul.Türkiye.

15. Ulusal Endoüroloji Kongresi.Pekütan Nefrolitotomide Püf Noktalar.Endouroloji derneği.12-15 Nisan 2017.Nevşehir.Türkiye.

16. Prostat Kanserinde Yeni Görüntüleme Teknikleri ve Görüntüye Dayalı Fokal Tedavi Sempozyumu.09 Nisan 2016.İstanbul.Türkiye

17. Geleceğin Ürologları Yetişiyor 3.Ürolojik Cerrahi Derneği.25-28 Mayıs 2017.İstanbul.Türkiye.

18. 7.Üroonkoloji Kongresi,Avrasya Üroonkoloji Derneği.Mesane Tümörlerinde Sistoskopi,Sitoloji,Biyopsi,TUR-M kursu.26-29 Ocak 2017.Edirne.Türkiye.

19. Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kursu.Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu.Türk Üroloji Derneği.15-17 Kasım 2016.Ankara.Türkiye.

20. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı.Üroonkoloji Derneği.Türk Tibbi Onkoloji Derneği.Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği.16-18 Aralık 2016.Antalya Türkiye.

21. Pediatrik Androloji Kursu. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.10 Aralık 2016.İstanbul.Türkiye.

22. Multidisipliner Üroonkoloji Kursu. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.21 Mayıs 2016.İstanbul.Türkiye.

23. 7.Üroonkoloji Kongresi,Avrasya Üroonkoloji Derneği.KTP Lazer kursu.26-29 Ocak 2017.Edirne.Türkiye.

24. Operatif Videolar Eşliğinde Pediatrik Üroloji Sempozyumu. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.26-27 Şubat 2016.İstanbul.Türkiye.

25. Araştırma Planlaması ve İstatistiksel Değerlendirme Kursu.Türk Üroloji Derneği.12 Aralık 2015.İstanbul.Türkiye.

26. Ulusal Endoüroloji Kongresi.İdeal TUR-P ve TUR-T Nasıl Yapılır.12-15 Nisan 2017.Nevşehir.Türkiye.

27. BPH Cerrahi Güncelleme Kursu. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği. 20 Şubat 2016.İstanbul.Türkiye.

28. Ulusal Endoüroloji Kongresi.Endouroloji derneği.12-15 Nisan 2017.Nevşehir.Türkiye.

29. Laparoskopik Ürolojik Cerrahi Kursu.Uludağ Üniversitesi.24-26 Nisan 2017.Bursa. Türkiye

30. Operatif Videolar Eşliğinde Güncel Pediatrik Üroloji.Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.22 Aralık 2016.İstanbul.Türkiye.

31. 7.Üroonkoloji Kongresi,Avrasya Üroonkoloji Derneği.Prostat Biyopsisi.Transrektal,Transperineal,Füzyon,MRI Guided kursu.26-29 Ocak 2017.Edirne.Türkiye.

32. Böbrek Tümörü Güncelleme Kursu.Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.28 Kasım 2015.İstanbul.Türkiye.

33. BENCH To BEDSIDE-Prostate Cancer Meeting.Socıete İnternational Urologıe.September 3,2016. İn Isatnbul.Turkey.

34. 7.Üroonkoloji Kongresi,Avrasya Üroonkoloji Derneği.Prostat Lazer Enüklüasyon(Lümenis) kursu.26-29 Ocak 2017.Edirne.Türkiye.

35. Üropatolojideki Yeniliklerin Kliniğe Yansıması.Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.10 Şubat 2018.İstanbul.Türkiye.

36. Biyo-istatstik Kursu.Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.24 Kasım 2018.İstanbul.Türkiye.

37. 7.Üroonkoloji Kongresi,Avrasya Üroonkoloji Derneği.Radyofrekans Ablasyon kursu.26-29 Ocak 2017.Edirne.Türkiye.

38. Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.28 Mart 2015.İstanbul.Türkiye.

39. 12. Uretra Darlıklarında Son 30 Yıldakı Gelişmeler Toplantısı. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.6-7 Ekim 2017.İstanbul.Türkiye.

Mesleki Üyelikleri        

Türk Tabipler Birliği

Avrupa Üroloji Derneği

Amerika Üroloji Derneği

Üroloji Cerrahi Derneği

Telefon

444 16 77

E-mail

Belirtilmemiş.

Diğer Doktorlarımız