DOÇ.DR. Mehmet SEÇER
DOÇ.DR. Mehmet SEÇER

DOÇ.DR. Mehmet SEÇER

Beyin Cerrahi

Beyin Cerrahı

Ad Soyad                            : Mehmet Seçer

Unvan                                  : Doç. Dr.

Uzmanlık Alanı                  : Beyin ve Sinir Cerrahi

Doğum Yeri ve Tarihi       : KIRŞEHİR- 10.10.1976

Eğitimi                               

1999 - 2001                        : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2001 – 2006                       : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Bildiği Yabancı Diller        : İngilizce

İş Deneyimi      

2006 – 2009                        : Artvin Devlet Hastanesi

2009 – 2017                        : Şehitkamil Devlet Hastanesi

                                                Özel Deva Hastanesi

                                                Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

                                                İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi;

                                                Özel Medicabil Hastanesi

Katıldığı Mesleki Eğitimler / Kurslar/ Konferanslar       

ASNO skullbase Anatony Course

Mesleki Ödül/ Derece ve Deneyimler                                

Fellow; Ege Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Spinal Bölümünde Prof. Dr. Mehmet Zileli Şubat-Mayıs 2008

Mesleki Üyelikleri        

Türk Nöroşirürji Derneği, AOSpine

Bilimsel Yayınları           

 1. Ulusal Kongre Bildirileri

 

 1. Akdemir G, Taşçı A, Hançer B, Ergün R, Becan T, Gezici AR, Seçer M, Ergüngör MF. İntrakranial Meningiomlar. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Ek 15, Sayfa 297, Mayıs 2001
 2. Hançer B, Ergüngör MF, Okay Ö, Gezici AR, Seçer M, Becan T, Akdemir G. Travmatik Difüz Aksonal Yaralanmada Erken Dönem Skor Belirlemede Klinik ve Radyolojik Değerlendirmelerin Karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, Ek 17, Sayfa 179-180, Antalya, Mayıs 2003
 3. Akdemir G, Dağlıoğlu E, Sezer M, Polat Ö, Seçer M, Okay Ö, Ergüngör MF. Ender Yerleşimli İntrakranial Epidermoid Tümörler. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Poster Bildiri, Ek 17, Sayfa 297, Antalya, Mayıs 2003
 4. Polat Ö, Seçer M, Okay Ö, Akdemir G, Ergün R, Nacar O, Uçkun Ö, Erenler H, Ergüngör MF. Çocukluk Çağı Kafa Travmaları, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, Ek 17 Sayfa 100, Mayıs 2003, Antalya
 5. Taşçı A, Okay Ö, Ergün R, Polat M, Seçer M, Akdemir G, Ergüngör MF. Kafa Travmalarında Prognostik Faktör Olarak İnterlökin 1 Beta Düzeyi, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, Ek 17 Sayfa 178, Mayıs 2003, Antalya
 6. Akdemir G, Ergüngör MF, Dağlıoğlu E, Ünal A, Dereli H, Çelik A, Seçer M. Glomus Jugulare Tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, Ek 18, Sayfa 145, Antalya, Mayıs 2004
 7. Akdemir G, Ergüngör MF, Polat Ö, Dağlıoğlu E, Seçer M , Nacar O. Transoral Cerrahi: Baziler İnvajinasyon, Syringomyeli. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, Ek 18, Sayfa 161, Antalya, Mayıs 2004
 8. Akdemir G, Korkmaz H, Ergüngör MF, Seçer M, Eryılmaz A, Dağlıoğlu E. Anjiofibrom: Kraniofasial Girişim. Türk Nöroşirürji Derneği 1 Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, Ek 18, Sayfa 162, Antalya, Mayıs 2004
 9. Dağlıoğlu E, Ergüngör MF, Nacar O, Becan T, Polat Ö, Seçer M. İdiopatik Serebellar Kalsifiye Kitle. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Poster Bildiri, Ek 18, Sayfa 252, Antalya, Mayıs 2004
 10. Okay Ö, Dağlıoğlu E, Seçer M, Akdemir G, Dalgıç A, Ergüngör MF. Periferik Sinir Yaralanmasına Ait 19 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Poster Bildiri, Sayfa 206, Mayıs 2004, Antalya
 11. Okay Ö, Dağlıoğlu E, Polat Ö, Becan T, Seçer M, Ergüngör MF. Spinal Disrafizm, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Poster Bildiri, Sayfa 218, Mayıs 2004, Antalya
 12. Dağlıoğlu E, Erenler H, Dalgıç A, Atasoy S, Seçer M, Ergüngör MF.Spinal Tümörlerde Tanı ve Tedavi Amaçlı Girişimlerin Retrospektif Olarak incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Poster Bildiri, Ek18, Sayfa312, Antalya, Mayıs 2004
 13. Dağlıoğlu E, Gürsoy F, Nacar O, Atasoy S, Seçer M, Ergüngör MF. Kranial Enfeksiyonlar, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, Sayfa 160, Mayıs 2004, Antalya
 14. Akdemir G, Ergüngör MF, Seçer M, Yılmaz N, Dağlıoğlu E, Gürsoy F. Trigeminal Nevralji Tedavisinde Mikrovasküler Dekompresyon, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, Sayfa 148, Mayıs 2004, Antalya
 15. Seçer M, Gezici AR, Gürsoy F, Erenler H, Uçkun Ö, Ergüngör MF: Travmatik Spinal Pseudomeningosel: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Poster Bildiri, Sayfa 253, Mayıs 2005, Antalya
 16. Okay Ö, Seçer M, Kutucularoğlu G, Dalgıç A, Akdağ R, Ergüngör M.F Anevrizmaya Bağlı Subarakoid Kanamalı Olgularda EKG değişiklikleri Elektronik Poster Sunumu Sayfa 155 Nisan, 2007, Antalya
 17. Seçer M, Kalyoncu N, Kuruoğlu E, Günal M: Lomber Disk Hernis Olgularımızın Klinik Özellikleri ve Kauda Equina Sendromu. Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Sayfa 102 Nisan 2008 Antalya
 18. Kahiloğulları G, Seçer M, Boynukalın K.Ş, Savaş B Siirt Devlet Hastanesinde Endoskop Yardımı ile TN-TS Yaklaşımla Opere Edilen Hipofiz Adenomu Olgusu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Sayfa 140 Nisan 2008 Antalya
 19. Seçer M, Kalyoncu N, Günal M, Kuruoğlu E: Kronik Subdural Hematom tedavisinde Burr-Hole Kraniostomi İle Burr-Hole Kraniostomi Sonrası Kapalı Sistem Drenaj yöntemlerinin Karşılştırılması. Sözel Sunum  Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Sayfa 53 Nisan 2008 Antalya
 20. Seçer M, Kalyoncu N, Günal M, Kuruoğlu E, Baştuğ R: Normal Basınçlı Hidrosefalide Boşaltıcı Lomber Ponksiyonun Etkinliği Tartışmalı Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Sayfa 93 Nisan 2008 Antalya
 21. Seçer M, Muradov J, Dalgıç A: Bel Ağrılı Olgularda Saptanan nöroljik bulgu ile Konjenital Lombosakral Anomalilerin Değerlendirilmesi Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Sayfa 137 Nisan 2009 Antalya
 22. Yurt A, Karataş A, Ertürk A.R, Seçer M, Çoban G, Aydın Ö. Lomber İntraspinal Extradural Kistik Kitleler( Diskal, Sinovyal, Ganglion Kistleri): 5 olgunun sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Sayfa 157 Nisan 2012 Antalya
 23. Çınar K, Seçer M, Geyik A.M. Enfekte Epidural Ewing Sarkoma Bağlı Gelişşen Akut Parapleji: Olgu Sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Sayfa 184 Nisan 2013 Antalya
 24. Seçer M, Çınar K, Yayla E Ulutaş M. Üst Servikal Bölgede Kemik bütünlüğünü Bozmayan İntradural Kurşun  Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Sayfa 202 Nisan 2013 Antalya
 25. Seçer M, Ulutaş M, Çınar K, Yayla E. Transfenoidal Cerrahi Komplikasyonu Olarak 3. Sinir paralizisi. Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Sayfa 244 Nisan 2013 Antalya
 26. Seçer M, Özenç D, Çoban G, Çınar K, Yayla E, Ulutaş M. Kistik Menengiomu Taklit edene Adenokarsinoım Metastaszı Olgusu.  Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Sayfa 264 Nisan 2013 Antalya
 27. Seçer M, Çınar K, Ulutaş M, Yayla E. Penetran  yaralanmaya Bağlı 4. Ventrikül içinde Şarapnel Parçası. Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Sayfa 306 Nisan 2013 Antalya
 28. Çınar K, Seçer M, Yayla E, Özdemir A Suriye Savaşında Ateşli Silah yaralanmasına Bağlı Travmatik Beyin Hasarı: 62 Hastalık SerimizSözel Sunum Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Sayfa 102 Nisan 2013 Antalya
 29. Yeral İ, Uçar D, Bakır K, Seçer M. Granülomatöz Enfeksiyon Tanılı 3 Tümör Olgusu  Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Sayfa 263 Nisan 2014 Antalya
 30. Ulutaş M, Seçer M. İntraosseoz Menengiom: Olgu Sunum.  Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Sayfa 292 Nisan 2014 Antalya
 31. Seçer M, Ulutaş M, Yayla E,Çınar K Hiperakut Spontan Subdural Hematomda swirl Sign(Girdap İşareti) olgu bildirimi Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Sayfa 323 Nisan 2014 Antalya
 32. Seçer M, Ulutaş M, Çınar K, Yayala E. Posterior Fossa Ateşli Silah Yaralanmaları Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Sayfa 350 Nisan 2014 Antalya
 33. Ulutaş M, Seçer M, Çınar K, Yayla E. Şarapnel Parçasına Bağlı İzole 3. Kranial Sinir Yaralanması Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Sayfa 351 Nisan 2014 Antalya
 34. Bayrak L, Aykanat Ö, Seçer M, Çitilcioğlu M, Tip 2 odontoid fraktürünün nterior vidalama ile tedavisi:Bir olgu Sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Sayfa 155 Nisan 2015 Antalya
 35. Seçer M, Ulutaş M, Çınar K, Ökten M.B. Tosun Oktay Talasemiye Bağlı gelişen Vertebra plana Olgu Sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Sayfa 175-176 Nisan 2015 Antalya
 36. Ulutaş M, Seçer M, Çınar K, High-Location multilobule Basilar Artery aneurysm causin Hydrocephalus: A case report Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Sayfa 212 Nisan 2015 Antalya
 37. Çınar K, Ulutaş M, Seçer M, Alagöz F, Gürçay A.G, Yıldırım A.E, Uçkun Ö.M, Prognostic Factor of the cranial firearm injuries Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Sayfa 236 Nisan 2015 Antalya
 38. Bayrak L, Aykanat Ö, Seçer Mçitilcioğlu M. 6. Kranial Sinir tutulumu ile prezente olan posterior fossa dermoid kisti Nadir bir olgu sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Sayfa 351 Nisan 2015 Antalya
 39. Aykanat Ö, Bayrak L,  Seçer M, Çitilcioğlu M İntrakranial kitle görünümlü Multiple Skleroz Olgusu: Bir olgu Sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Sayfa 352 Nisan 2015 Antalya
 40. Çınar K, Ulutaş M, Seçer M, Alagöz F Spinal Ateşli Silah Yaralanmasında Biyolojik Faktörlerin Sağkalım ile ilişkisi Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Sayfa 381-382 Nisan 2015 Antalya
 41. Çınar K, Ulutaş M, Seçer M. Supratentoriyal Evre 2 Glial tümörün evre 4 spinal metastazı olgu sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Sayfa 183 Nisan 2016 Antalya
 42. Seçer M, Ulutaş M, Çınar K. Tuberculum Sella Menngiomunun eşlik ettiği rüptüre olmuş anterior komünikan arter anevrizması Olgu sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Sayfa 238 Nisan 2016 Antalya
 43. Çınar K, Ulutaş M, Seçer M.Boğaz Enfeksiyonu sonrası gelişen atlantoaksiyel subluksasyon; Grisel Sendromu Olgu Sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Sayfa 251 Nisan 2016 Antalya
 44. Seçer M, Ulutaş M, Çınar K. İntraforaminal ve ekstraforaminal disk hernilerinde3 farklı yaklaşım tekniklerinin Değerlendirilmesi. Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Sayfa 292 Nisan 2016 Antalya
 45. Çınar K, Ulutaş M, Seçer M. Nadir görülen Scalp AVM ; Cirsoid anevrizma 2 olgu sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Sayfa 157-158 Nisan 2017 Antalya
 46. Seçer M, Türeyen K. Minör defisitli Travmatik C3 servikal listezis ve geç dönemde Kronik Subdural hematom:Olgu sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Sayfa 229 Nisan 2017 Antalya
 47. Türeyen K, Seçer M  Çoklu Seviyeli lomber spinal stenozda unilateral girişimle bilateral dekompresyon sonuçlarımız Sözel Sunum SS-20 Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Sayfa 60 Nisan 2017 Antalya
 48. Ulutaş M, Seçer M, Çınar K, Karakoyun O.D Üst servikal vertebra travmaları Sözel Sunum SS-249 Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Sayfa 146 Nisan 2017 Antalya
 49. Çınar K, Ulutaş M, Seçer M.  Vertebra Korpusunu tutan ve spinal kanalı daraltan Patolojilere posterior yaklaşım Klinik tecrübemiz Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Sayfa 292 Nisan 2018 Antalya
 50.  Seçer M, Çınar K, Ulutaş M. Kırık Pedikül Vidasının çıkarılmasında yeni teknik.  Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Sayfa 300 Nisan 2018 Antalya
 51. Türeyen K, Seçer M. Spinal cerrahi sonrası retroperitoneal kanama Olgu sunumu Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Sayfa 301 Nisan 2018 Antalya
 52. Seçer M, Çınar K, Ulutaş M, Karakoyun O.D. Psödospondilolistezise bağlı komşu segmentte dev disk herniasyonu   Elektronik Poster Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Sayfa 301 Nisan 2018 Antalya
 53. Ulutaş M,  Çınar K, Seçer M. Aksoy Kaya. Anevrizma Cerraihinde yeni Key-hole girişimi Frontozigomatik Yaklaşım Sözel Sunum SS-001  Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Sayfa 59 Nisan 2018 Antalya

 

 1. Uluslar arası Kongre Bildirileri
 1. Ali Rıza Gezici( Ankara Numune Educational and Research Hospital); Ergüngör M.F,  Okay Ö,  Dalgıç A, Seçer M Cervical Spinal Ostemyelitis in Hemodialysis Patient:Report of 2 Cases 7th international congress on spine April 14-17, 2005 Belek –Antalya
 2.  Akdemir G, Daglioglu E, Seçer M, Ergungor MF. Extradural Anterior Transpetrosal Approach to Cholesteatomas. 2nd International Symposium of Microneurosurgical Anatomy, Page 49-50, October 2004, Antalya, Turkey
 3.  Akdemir G, Daglioglu E, Seçer M, Ergungor MF. Far-Lateral Approaches to Foramen Magnum Meningiomas. 2nd International Symposium of Microneurosurgical Anatomy, Page 50-51, October 2004, Antalya, Turkey
 4. Akdemir G, Ergungor MF, Daglioglu E, Seçer M, Operative Approaches to Trigeminal Schwannomas. 2nd International Symposium of Microneurosurgical Anatomy, Page 51, October 2004, Antalya, Turkey
 5. Akdemir G, Daglioglu E, Seçer M, Ergungor MF. Transoral Approach to the Craniovertebral Junction. 2nd International Symposium of Microneurosurgical Anatomy, Page 51-52, October 2004, Antalya, Turkey
 6. Daglioglu E, Akdemir G, Seçer M, Ergungor MF. Operative Approach to Prepontine Epidermoid Lesions. 2nd International Symposium of Microneurosurgical Anatomy, Page 52, October 2004, Antalya, Turkey
 7. Seçer M, Muradov J. Herpes Zoster As A Cause Of Radicular pain: Case Report 6 th Black Sea Neurosurgical Congress Page 94, October 2009 İstanbul, Turkey
 8. Seçer M, Alagöz F, Ulutaş M, Dalgıç A. Multilevel Thracolomber Fractures 2nd Middle east Spine Meeting,  Page 13, May 2013, İzmir, Turkey (Oral Presentations)
 9.  Seçer M, Çınar K, Yayla E, Ulutaş M,Özdemir A. Upper Servical Gunshot Injury Without Bone Fractures  2nd Middle east Spine Meeting,  Page 60, May 2013, İzmir, Turkey
 10. Seçer M, Yeşilkılıç Ş, Çınar K, Ulutaş M, Yayla E. Cerebellar Hemorrhage After Spinal Surgery: Case report. 2nd Middle east Spine Meeting,  Page 62, May 2013, İzmir, Turkey
 11. Seçer M, Çınar K, Ulutaş M, Yayla E. Giant Multicompartmental Trigeminal Schwannoma:           Case Report. 11th Meeting of Asian Society for Neuro-oncology , Page  130, September 2014 İstanbul, Turkey
 12. Seçer M, Ulutaş M. Atypical meningioma located in lumbar extradural and     accompanying intradural scwhannoma: Case report 11th Meeting of Asian Society for Neuro-oncology , Page  143, September 2014 İstanbul, Turkey
 13. Ulutaş M, Seçer  M,  Conventional Magnetıc Resonance       Imagıing of Glial tumors resembling cyst. 11th Meeting of Asian Society for Neuro-oncology , Page 19, September 2014 İstanbul, Turkey (Oral Presentations)
 14. Seçer M, Ulutaş M, Çınar K, Yayla E: Cervical spinal firearm injuries. 8th Asia Pacific Cervical Spine Meeting, Page101, November 2014 Istanbul, Turkey
 15. Ulutas, M. Yaldız, C., Ozkal, B., Secer, M., Cınar, K., Akar, O., Celik, H., Karatay, M., Şenturk, S., Yaman, O., Ozdemir, N., Kaptanoglu, E., Ozer, F., Dalbayrak, S. (2015). Relationship between back pain and pelvic parameters. Scoliosis Reseach Society 50th meeting and course
 16. Türeyen K, Seçer M Bilateral decompression with unilateral approach in multilevel lumbar spinal stenosis WFNS World Congres of Neurosurgery 2017 İstanbul ,Turkey
 17. Seçer M, Posterior Approach in Traumatic Thoracic and Thoracolumbar Spondyloptosis WFNS 16.      World Congres of Neurosurgery 2017 İstanbul ,Turkey
 18.  Türeyen K, Seçer M Far lateral disc herniations accompanying lumbar spinal stenosis Joint Meeting İstanbul Spine Master&ISMISS turkey 2018 İstanbul , Turkey
 1. Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar:
 1. Transorbital Brain Injury by a Metallic Fragment: A Case Report. Turk Neurosurg. 2007;17(2):163-165. Seçer M, Ergüngör MF, Dalgiç A, Okay HO, Dağlioğlu E, Nacar OA.
 2.  Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2007; 24(4):280-286 Ali DALGIÇ, Mehmet SEÇER, Mehmet Fikret ERGÜNGÖR, Hilmi Onder OKAY, Özhan UÇKUN, Ali Erdem YILDIRIM
 3. Delayed pseudomeningocele as a result of penetrating injury: case report Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011 Mar;17(2):189-91. Turkish Seçer M, Gezici AR, Dalgıç A, Ergüngör MF.
 4. Sırt Çantası Taşınmasına Bağlı Brakial Pleksus Paralizisi :2 Olgu Sunumu Seçer M, Altıntoprak F, Dalgıç A Nörolojik Bilimler Dergisi Basımda
 5. Lomber sinoviyal kist: Olgu sunumu Seçer M, Gezici AR, Dalgıç A, Ergüngör MF Turkish Journal of Geriatrics 2009; 12 (2): 93-95
 6. The Relationship Between QT Prolongation and Short Term Prognosis in Patients with Subarachnoid Hemorrhage Due to Aneursym Rupture Okay Ö, Seçer M, Kutucularoğlu G, Dalgıç A, Dağlıoğlu E, Özdöl Ç, Nacar O, Akdağ R, Ergüngör F. Türkiye Klinikleri J  Med Sci 2009;29(1)
 7. Endoskopik Endonazal Polip Cerrahisi  sonrası gelişe Pnömosefali: Bir Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2010;27(4):169-171 Seçer M, Taş N, Ulusal İ, Pekel M
 8. Rare Complication Of Ventriculoperitoneal Shunt; Abdominal Cerebrospinal Pseudocyst. A case Reprot. Seçer M, Dalgıç A, Doğanay M, Altıntoprak F Journal of Surgical Arts 2011;4(1)
 9. Kronik Subdural Hematom Tedavisinde Burr Hole İrrigasyon ile  Burr Hole İrrigasyon Sonrası Kapalı Sistem Drenaj Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Seçer M, Kalyoncu N, Günal M, Kuruoğlu Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;29(2):280-284
 10. Tüberkülum Sella Menenjiyomunun Eşlik Ettiği Rüptüre Olmuş Anterior Komünikan Arter Anevrizması: Olgu Sunumu Seçer M, Ulutaş M, Çınar K Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt 26(1) Sayfa(lar) 086-089
 11. Rüptüre olmuş distal anterior serebral arter anevrizmaları olgu serisi   Seçer M, Ulutaş M, Çınar K Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2016; 22(2): 56-60
 12. Beyin Metastazlarında Kan-Beyin Bariyerinin Moleküler Biyolojisi Ulutaş M, Seçer M, Çınar K Türk Nöroşir Derg 26(2):97-104, 2016
 13. Geniş Meningomyelosel Defektlerinin Perforatörlü Bilateral Fasyokutan Rotasyon ve İlerletme Flepleri ile Onarımının Klinik Sonuçları Evrenos M.K, Kamburoğlu H.O, Seçer M, Çınar K, Dadacı M, Bilsev İ. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 113-9 DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2144
 14. Subaraknoid Kanama: Epidemiyoloji ve Genetik. Seçer M Türk Nöroşir Derg 28(1):5-9, 2018

 

 1. Uluslararası dergilerde yayınlanmış Yayınlar:
 1.  Hydatid cysts of the internal acoustic canal and jugular foramen ;Case Report Journal of Clinical Neuroscience 14 (2007) 393–395 Akdemir G, Dağlioğlu E, Seçer M, Ergüngör MF.
 2. An unusual mesenchymal tumor of the skull: infantile myofibromatosis.  Pediatr Neurosurg. 2008;44(2):178-80. Okay O, Kulacoglu S, Ergungor MF, Secer M, Han O, Dalgic A.
 3. Transorbital brain injury by a metallic fragment: a case report. Turk Neurosurg. 2007 Apr;17(2):163-5. Seçer M, Ergüngör MF, Dalgiç A, Okay HO, Dağlioğlu E, Nacar OA.
 4. Dural sinus thrombosis following head injury: report of two cases and review of the literature.Turk Neurosurg. 2008 Jan;18(1):70-7. Review. Dalgiç A, Seçer M, Ergüngör F, Okay O, Akdağ R, Ciliz D.
 5. Evaluation of congenital lumbosacral malformations and neurological findings in patients with low back pain. Turk Neurosurg. 2009 Apr;19(2):145-8.Seçer M, Muradov JM, Dalgiç A.
 6.  Beta-estradiol reduces lipid peroxidation and depth of injury in cold-induced brain injury model. Brain Res. 2010 Jul 23;1345:190- Epub 2010 May 15.Seçer M, Sinici I, Heper A, Ergüngör MF, Ergün H.
 7.  Large primary intraorbital hydatid cyst. Childs Nerv Syst. 2011 May;27(5):693-5. Epub 2011 Mar Yurt A, Seçer M, Selçuki M.
 8. Nonspecific low back pain in a group of young adult men. Turk Neurosurg. 2011;21(2):135-9. Secer M, Nacar OA, Muradov MJ, Altintoprak F, Kabali B, Senol Z, Umarov KA.
 9. Delayed pseudomeningocele as a result of penetrating injury: case report].Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011 Mar;17(2):189-91. Turkish.Seçer M, Gezici AR, Dalgıç A, Ergüngör MF.
 10. Upper cervical spinal cord gunshot injury without bone destruction.Int J Surg Case Rep. 2014;5(3):149-51.Seçer M, Ulutaş M, Yayla E, Cınar K.
 11. Case of Adenocarcinoma Metastasis in Meningioma Mimicking Cystic Mass. J Spine Neurosurg 2014, 3:2. Seçer M, Ulutaş M, Özenç D, Özkök G, Çoban G
 12. Shrapnel Injury of Isolated Third Cranial Nerve. J Neurol Surg Rep. 2014 Dec;75(2):e217-e219. Epub 2014 Aug 11. Ulutaş M, Seçer M.
 13. Neuroprotective effects of tetracyclines on blunt head trauma: An experimental study on rats. . J Neurosci Rural Pract. 2015 Jan;6(1):27-32. Uckun OM, Alagoz F, Secer M, Karakoyun O, Ocakcioglu A, Yildirim AE, Yımaz F, Sahinoglu M, Divanlioglu D, Dalgic A, Daglioglu E, Belen AD
 14. Minimally invasive mini open split-muscular percutaneous pedicle screw fixation of the thoracolumbar spine.Orthop Rev (Pavia). 2015 Mar 24;7(1):5661. doi: 10.4081/or.2015.5661. eCollection 2015 Mar 3. Ulutaş M, Seçer M, Çelik SE.
 15. Outcomes and demostration of cranial firearm injuries: A multicenter retrospective study.Çınar K, Seçer M, Alagöz F, Ulutaş M, Uçkun ÖM, Yıldırım AE, Gürçay AG, Güvenç Y, Çelik H, Narin F. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015 Jul;21(4):291-6. doi:10.5505/tjtes.2084883.
 16. Multilevel Noncontiguous Spinal Fractures: Surgical Approach towards Clinical Characteristics.Seçer M, Alagöz F, Uçkun O, Karakoyun OD, Ulutaş MÖ, Polat Ö, Dağlıoğlu E, Dalgıç A, Belen D.Asian Spine J. 2015 Dec;9(6):889-94. doi: 10.4184/asj.2015.9.6.889. Epub 2015 Dec 8.
 17.  Removal of large hydatid cysts with balloon-assisted modification of Dowling's method: technical report. Ulutas M, Cinar K, Secer M. Acta Neurochir (Wien). 2015 Jul;157(7):1221-4. doi: 10.1007/s00701-015-2449-x. Epub 2015 May
 18. Penetrating shrapnel injuries of the posterior fossa. Seçer M, Ulutaş M, Alagöz F, Çınar K, Yayla E. Eur J Trauma Emerg Surg. 2015 Apr;41(2):157-60. doi: 10.1007/s00068-014-0481-9. Epub 2014 Dec 2.
 19. Comparison of Wiltse and classical methods in surgery of lumbar spinal stenosis and spondylolisthesis. Ulutaş M, Yaldız C, Seçer M, İkidağ MA, Cüce MA, Yaman O, Dalbayrak S. Neurol Neurochir Pol. 2015;49(4):251-7. doi: 10.1016/j.pjnns.2015.06.005. Epub 2015 Jun
 20. General versus epidural anesthesia for lumbar microdiscectomy. Ulutas M, Secer M, Taskapilioglu O, Karadas S, Akyilmaz AA, Baydilek Y, Kocamer B, Ozboz A, Boyaci S.J Clin Neurosci. 2015 Aug;22(8):1309-13. doi: 10.1016/j.jocn.2015.02.018. Epub 2015 Jun 9.
 21.  Surgical management of Juxtafacet cysts in the lumbar spine.Yurt A, Seçer M, Aydın M, Akçay E, Ertürk AR, Akkol İ, Yılmaz H, Palaz MN. Int J Surg. 2016 May;29:9-11. doi: 10.1016/j.ijsu.2016.03.003. Epub 2016 Mar 10.
 22. Traumatic Acute Subdural Hematomas: Analysis of Outcomes and Predictive Factors at a Single Center.Alagoz F, Yildirim AE, Sahinoglu M, Korkmaz M, Secer M, Celik H, Yel C, Guvenc Y, Uckun OM, Narin F, Daglioglu E, Belen AD.Turk Neurosurg. 2017;27(2):187-191.
 23. Relationship of biological factors to survival in spinal gunshot injuries.Seçer M, Ulutaş M, Alagöz F, Uçkun ÖM, Çınar K, Yel C, Gökçe EC, Dalgıç A.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 May;22(3):253-8. doi: 10.5505/tjtes.2015.76228.
 24.  The surgery and early postoperative radicular pain in cases with multifocal lumbar disc herniation. Ulutaş M, Çınar K, Seçer M. Medicine (Baltimore). 2017 Mar;96(9):e6238.
 25. Cavernous hemangiomas of the third ventricle: Alternative surgical routes in two cases. Seçer M, Ulutaş M, Alagöz F, Çınar K, Merzuk Uçkun Ö, Dağlıoğlu E. Neurol Neurochir Pol. 2017 Oct 31. pii: S0028-3843(17)30391-2. doi: 10.1016/j.pjnns.2017.10.010

 

Kitaplardaki Bölümler

 1. Omurilik ve Omurga Cerrahisi Ed:Mehmet Zileli, Ali Fahir Özer 2014, Lumbosakral Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar Kemal Koç, Mehmet Seçer
 2. Omurga ve Omurilik tümörleri Ed: Sedat Dalbayrak, Erkan Kaptanoğlu, Serkan Şimşek, Özkan Ateş, Ali Dalgıç 2014; Kordomalar Mehmet Seçer, Sedat Dalbayrak
 3. Spinal Deformiteler Ed: Sedat Dalbayrak, Onur Yaman, Erkan Kaptanoğlu, Serkan Şimşek, Özkan Ateş, Ali Dalgıç 2015 Deformite gelişimine neden olan omurga anomalileri: Segmentasyon ve formasyon kusurları Kadir Öztürk, Mehmet Seçer, Sedat Dalbayrak
 4. Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı Ed: Ali Dalgıç; Cüneyt Temiz, Kadir Kotil, Erkan Kaptanoğlu, Özkan Ateş, Tahsin Erman, İlker Solmaz 2017 Spinal Cerrahide Biyolojik Füzyon Araçları

Kongre ve Toplantılarda Yapılan Sunum Ve Oturum Başkanlıkları

 1. Spinal Enfeksiyonlar Toplantısı 24 Şubat 2018 Isparta Spinal Enfeksiyonlar  Olgu Sunumu
 2. TND 3 Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan Antalya  Omurganın Ateşli Silah Yaralanmalrında tedavi yaklaşımları Moderatör: serdar Kahraman Yurdal Seraslan

 

 

Telefon

444 16 77

E-mail

mehmet.secer@atakenthastanesi.com.tr

Diğer Doktorlarımız