Porf. Dr. Hakan Özhan

Porf. Dr. Hakan Özhan

Kardiyoloji

Online Randevu

Prof. Dr. Hakan Özhan 
Kardiyoloji Uzmanı 
Doğum Yeri / Tarihi : yalova / 22.01.1973
Mezun Olduğu Okul : hacaettepe tıp fakültesi
Uzmanlık : İstanbul Ünv. Kardiyoloji Ensitisü 
Prof.         : Düzce Ünv. Kardiyoloji Anabilim dalı 

Daha Önce Çalıştığı Yerler 
Düzce Ünviversitesi Tıp Fakültesi 

Gerçekleştirdiği Tanı ve Tedaviler

• Kapak Hastalıkları

• Hipertansiyon

• Kalp Yetmezliği

• Koroner Arter Hastalığı

• Hiperlipidemi

• Kardiyak Aritmiler

• Kongenital Kalp Hastalıkları

• Ateroskleroz (Damar Tıkanıklığı) 

• Atrial Fibial Fibrilasyon (Ritm Bozukluğu)

• Karotis Arter Hastalıkları

• Aort Anevrizması

• Elektrokardiyografi (EKG)

• Eforlu EKG (Treadmill)

• Tansiyon Holter

• EKG Holter

• Transthorasik Ekokardiyografi

• Kontrast Ekokardiyografi
      

Adres:

Belirtilmemiş

Telefon

444 16 77

E-mail

Belirtilmemiş.

Kişisel Web Sitesi

Belirtilmemiş

Diğer Doktorlarımız