DOÇ. DR. ADNAN AYVAZ
DOÇ. DR. ADNAN AYVAZ

DOÇ. DR. ADNAN AYVAZ

Çocuk Nörolojisi

Ad Soyad                            : Adnan Ayvaz

Unvan                                 : Doç. Dr.

Uzmanlık Alanı                 : Çocuk Nörolojisi

Doğum Tarihi                    : Trabzon / 1965

Eğitim

1990                                      : Karadeniz Teknik Üniversitesi

2002                                      : Karadeniz Teknik Üniversitesi

2011                                      : Cumhuriyet Üniversitesi

 

Bildiği Yabancı Diller         : İngilizce - Almanca

İş Deneyimi      

1991 – 1992                        : İspir Merkez Sağlık Ocağı, Erzurum 

1992 – 1993                        : Maçka Merkez Sağlık Ocağı, Trabzon

07 -09 .1993                       : Zırhlı Birlikler Tugayı, Etimesgut, Ankara

1993 – 1996                        : Maçka Merkez Sağlık Ocağı, Trabzon

1996 – 2002                         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

2007 – 2008                         : Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD         

2008 – 2011                         : Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji

2011 – 2013                         : Şanlıurfa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Nörolojisi

2013 – 2015                         : İstanbul Özel Erdem Hastanesi / İstanbul

2016                                       : Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı

Trabzon Atmosferindeki Aeroallerjenlerin Mevsimsel Dağılımı ve Çocukluk Çağı Solunum Yolu Allerjilerindeki Klinik Önemi

Prof. Dr. Yusuf Gedik/ Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yandal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı

Antiepileptik İlaç Kullanan Çocuklarda Vücut K Vitamini Durumunun Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Füsun Dilara İçağasıoğlu/ Cumhuriyet Üniversitesi

İdari Görevler

Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi Başhekim yardımcılığı (2005-2007)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Sorumlusu 2008

Mesleki / Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Milli Pediatri Derneği

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

Bilimsel Dergilerde Hakemlik

Journal of School Health

Journal of Pediatric Epilepsia

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Tıp Dergisi

 

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. Ayvaz A, Nur N, Engin A, Çetinkaya S. Sivas il merkezinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi çocuklarda hepatit B ve hepatit C yaygınlığı. Türk Ped Arş 2010; 45: 132-6

A2. Nur N, Cetinkaya S, Yilmaz A, Ayvaz A, Bulut MO, Sumer H. Prevalence of hypertension among high school students in a Middle Anatolian Province of Turkey. J Health Popul Nutr 2008; 26: 88-94

A3.  Cetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Ozdemir D,  Kavakcı Ö. Sosyoekonomik durumu farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde akran zorbalığının depresyon ve benlik saygısı düzeyiyle ilişkisi. Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10 (2):151-158

A4. Sonmez FM, Odemis E, Ahmetoglu A, Ayvaz A. Brainstem encephalitis and acute disseminated encephalomyelitis following mumps. Pediatr Neurol 2004; 30: 132–134.

A5. Alparslan O, Demirel Y, Ayvaz A. Determining the knowledge levels of midwives about vaccines in Sivas, Turkey. Sci Res Essays 2012; 7(44): 3809-3815.

A6. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Akyol M. Onychomadesis: A new side effect of sodiım valproate therapy in children? Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 79-81.

A7. İçağsıoğlu FD, Atalar M, Ayvaz A, Kaya A. Acute demyelinating encephalomyelitis presenting with a mass lesion. J Pediatr Neurol 2011; 9: 101-104.

A8. Ayvaz A, Atalar M, Koçak O, İçağasıoğlu FD. Three Cases of Walker Warburg Syndrome. (DOI: 10.4328/JCAM.833) (Publihed Online: 09.11.2011) J Clin Anal Med 2014;5(4): 338-40

A9. Ayvaz A, İçağasıoğlu FD. Reflex Sympathetic Dystrophy in Children. Journal of Clinical and Analytical Medicine. (DOI: 10.4328/JCAM.838) (Publihed Online: 25.12.2011) J Clin Anal Med 2014;5(6): 521-3

A10. Ayvaz A, İçağasıoğlu FD, Hasbek Z, Erselcan T. Monitoring the Risk of Decreasing Bone Mineral Density in Children Receiving Valproate. J Ann Eu Med 2016; 4(3): 77-82 DOI:10.4328/AEMED.94.

A11. Çağlar A, Ayvaz A, Güzelçiçek A, Yıldırım A, Karaarslan U, Babayiğit A, Duman M. Predictive Factors for Clinical Severity and Cardiopulmonary Arrest in Pediatric Electrical Injuries in Southeastern Turkey. Pediatr Emerg Care 2016;00: 00–00 DOI:10.1097/PEC.0000000000000832

A12. Ayvaz A, İçağasıoğlu FD. The Effects of Sodium Valproate Monotherapy on the Body’s Vitamin K Status in Children. J Clin Anal Med 2017; DOI: 10.4328/JCAM.4988.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1. Ayvaz A, Baki A. Seasonal distributions of aeroallergens in the atmosphere of Trabzon, Turkey. XXII Congress of the Europan Academy of Allergology and Clinical Immunology Abstract Book. s.397. EAACI (Europan Academy of Allergology and Clinical Immunology) Allergy as a Global Problem 2003, 7–11 June 2003, Paris, France.

B2. Tanzer F, Ayvaz A, Fırat M, Sancaktar M. Alkaptonuria: A rare metabolic disorder a report of three patients (two siblings and other patient). Journal of Inherited Metabolic Disease 2007; 30 (suppl 1): 46. SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism) Annual Symposium 4-7 September 2007, Hamburg, Germany

B3. Tanzer F, Sancaktar M, Büyükayhan D, Ayvaz A. Neonatal biotinidase screening in the four cities of central Anatolia. Arch Dis Child 2008; 93 (suppl II): A243-A245. 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics- EAP, 24-28 October 2008, Nice, France.

B4. Ayvaz A, Içağasıoğlu D. The effects of valproic asid monotherapy on the body’s vitamin K status in children. European Journal of Paediatric Neurology 17 S (2013) S63-64. 10th EPNS (European Paediatric Neurology Society) Congress, 25-28 September 2013, Brussels, Belgium.

 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C1. Aslan Y, Ayvaz A, Yıldıran A, Orhan F, Saruhan H, Peru H, Şen Y, Mutlu M. Nekrotizan enterokolit: 62 olgunun değerlendirilmesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2001;15: 20–27.

C2. Ayvaz A, Baki A, Gedik Y. Doğu Karadeniz bölgesindeki çocuklarda allerji deri testi (skin prick test) sonuçları. Türkiye Klinikleri Alerji-Astım Dergisi 2003; 5: 80–84.

C3. Ödemiş E, Ayvaz A, Orhan F, Sönmez FM. Doğu Karadeniz bölgesinde kabakulağa bağlı ciddi komplikasyonlar. Yeni Tıp Dergisi 2004; 21 (5): 263–265.

C4. Ayvaz A, Güngör N, Topbaş M, Yıldızlar O, Çan E, Akkol N. Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi Acil polikliniğine başvuran çocuk hastaların özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 29 (4): 84–89.

C5. Cebe A, Ayvaz A, Yıldız N, Çetinkaya S. Sivas İlinde çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında idrar kültür sonuçları: İlk tedavi seçimi nasıl olmalıdır? Van Tıp Dergisi 2008; 15 (1): 7–17

C6. Ayvaz A, Baki A, Doğan C. Trabzon atmosferindeki aeroallerjenlerin mevsimsel dağılımı. Astım Allerji İmmunoloji Dergisi 2008; 6 (1): 11–16

C7. Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Özdemir D. Bir üniversite hastanesinde hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında depresyon, anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi 2008; 45: 78–84

C8. Cebe A, Ayvaz A, Çetinkaya S. Ateşli çocuklarda Yale gözlem ölçeği. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2008; 17(4): 230–237

C9. Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Özdemir D. Sivas il merkezinde yaşayan hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete düzeyleri. Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi 2008; 3(2):56–63

C10. Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Sümer H. Yeni bir öğrenim modeli probleme dayalı öğrenimde ilk yıl deneyimimiz. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 30 (2-3-4): 53-57

C11. Ayvaz A, İçağasıoğlu D, Nur N, Çetinkaya S, Baysal A. Orta Anadolu bölgesi Sivas’ta çocukluk çağı mantar zehirlenmeleri: 79 olgunun özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10 (1): 3 – 5

C12. İçağasıoğlu FD,  Ayvaz A, Koçak O, Atalar M, Kaya A, Gültekin A. Akut dissemine ensefalomyelit olgularının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Med J 2010; 32 (2): 220-225

C13. Ayvaz A, Tanzer F. Glycogen storage disease type 1a: a case report. Cumhuriyet Med J 2010; 32 (1): 115-117

C14. Tanzer F, Ayvaz A, Fırat M, Sancaktar M. Three case reports of alkaptonuria, a rare metabolic disease, in two first-degree relatives and one patient. Cumhuriyet Med J 2010; 32 (2): 235-237

C15. Ayvaz A, Hoşnut FÖ, Aybar MD. Serebral Palsili Çocuk Hastada Süperior Mezenter Arter (Wilkie) Sendromu. İKSST Derg 2016; 8(2):114-116

C16. Bostancı B, Ayvaz A, Karatepe A.S., Taşındı E. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Sonrasi Görülen Tek Taraflı Altıncı Sinir Felci. Unilateral Sixth Nerve Palsy Following Upper Respiratory Tract Infection: Case Report. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmo. doi: 10.5336/ophthal.2017-55165

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D1. Aslan Y, Orhan F, Yıldıran A, Ayvaz A, Saruhan H, Mutlu M. Nekrotizan enterokolit: 62 vakanın analizi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı. s.38,26–30 Mart 2000, Antalya.

D2. Ayvaz A, Güngör N, Topbaş M, Yıldızlar O, Çan E. Bir ilçe devlet hastanesi acil polikliniğine başvuran hastaların özellikleri. 50. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Fin-Türk Pediatri Günleri Program Kitabı. s 51, 8–12 Kasım 2006, Antalya.

D3. Ayvaz A, Cebe A, Yıldız N. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu patojenleri ve ampirik antibiyotik seçimleri. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program, Konuşma Özetleri, Serbest ve Poster Bildiri Özetleri Kitabı. s 261-2, 7–11 Kasım 2007, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

D4. Tanzer F, Ayvaz A, Sulanç E. Glikojen depo hastalığı tip Ia (Bir vaka nedeniyle). 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program, Konuşma Özetleri, Serbest ve Poster Bildiri Özetleri Kitabı. 7–11 Kasım 2007, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

D5. Ayvaz A, İçağasıoğlu DF, Nur N, Baysal A. Çocuklarda mantar zehirlenmeleri: 79 olgunun özellikleri. 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 10–14 Kasım 2008, Antalya.

D6. İçağasıoğlu DF, Ayvaz A, Koçak O, Atalar MH, Gültekin A. Akut dissemine ensefalomyelit olgularının değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27–29 Mayıs 2009, İstanbul.

D7. Atalar MH, İçağasıoğlu DF, Şener RN, Ayvaz A. Adrenolökodistrofi: proton manyetik rezonans spektroskopi ve diffuzyon ağırlıklı görüntüleme bulguları. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27–29 Mayıs 2009, İstanbul.

D8. Ayvaz A, İçağasıoğlu DF, S. Uğurlu. Çocuklarda refleks sempatetik distrofi. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27–29 Mayıs 2009, İstanbul.

D9. Atalar HM, Ayvaz A, İçağasıoğlu D, İnci F. Parankimal nörokütanöz melanozis: MR bulguları. TURKRAD, Türk Radyoloji Bülteni Eki (2009/cilt 15, ek 1). 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4–9 Kasım 2009, Antalya.

D10.  Bozdoğan A, İçağasıoğlu FD, Gültekin A, Ayvaz A. Hipoksik iskemik ensefalopatisi olan yenidoğanlarda aktivin A düzeyleri. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

D11.  Ayvaz A, Atalar M, Koçak O, İçağasıoğlu FD. Walker Warburg sendromlu olgularımız. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

D12. İçağasıoğlu D, Ayvaz A. Çocukluk çağı baş ağrılarının prospektif değerlendirilmesi. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

D13. Koçak O, İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Gültekin A, Cevit Ö, Kaya A, Güven AS. Nöbet geçirme ön tanısıyla yatırılan hastalarımız; Febril konvulzyonlar. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

D14. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Toksoy HB. Aygüneş U. Serebral venöz tromboz: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

D15. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Balaban H, Koçak O, Haskaloğlu Ş, Cevit Ö. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve Myastenia Gravis: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

D16. Ayvaz A, İçağasıoğlu D. Çocuklarda başağrısı.13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

D17. Koçak O, İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Gültekin A, Cevit Ö, Güven AS, Kaya A. Nöbet geçirme ön tanısıyla yatırılan hastalarımız; afebril konvulzyonlar ve epilepsi. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

D18. Ayvaz A, İçağasıoğlu D, Şefikoğulları M. Kafa travması sonrası gelişen pediatrik Tolosa-Hunt sendromu: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

D19. Ayvaz A, İçağasıoğlu D. Valproat monoterapisi alan çocuklarda osteopeni risk izlemi. Sözlü bildiri. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22–25 Mayıs 2013, Sivas.

D20. Ayvaz A, Yıldızhan M, Bayram E. Van der Knaap lökoensefalopatisi: bir olgu sunumu. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22–25 Mayıs 2013, Sivas.

D21. Ayvaz A, Karatoprak EY, Özbek HE. Erken radyolojik bulgular eşliğinde Menkes Hastalığı olgusu. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 20–24 Mayıs 2016, Antalya.

E. Katıldığı Kongre ve Bilimsel Toplantılar

E.1. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği XI Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi ve III. Balkan Allerji ve İmmünoloji Kongresi. 11–14 Ekim 2003, İstanbul. 

E.2. Türkiye Milli Pediatri Derneği 48. Milli Pediatri Kongresi. 21–24 Eylül 2004, Samsun.

E.3. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği XII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 6–10 Ekim 2004, Antalya.

E.4. Türkiye Allerji, Astma ve İmmünoloji Tedavi ve Araştırma Vakfı Allerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu. 2–4 Haziran 2005, Trabzon.

E.5. Türkiye Milli Pediatri Derneği 49. Milli Pediatri Kongresi. 14–17 Eylül 2005, İstanbul.

E.6. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 27 Eylül–01 Ekim 2005, Selçuk/İzmir.

E.7. Türkiye Milli Pediatri Derneği bölgesel eğitim toplantıları–18. 28 Nisan 2006, Trabzon.

E.8. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi KİDYAF çalışma grubu. Pediatrik endokrinolojide sık görülen sorunlara yaklaşımlar paneli. 26 Mayıs 2006, Trabzon.

E.9. Middle East Cancer Consortium Istanbul Meeting 2006. MECC İstanbul Oncology Meeting. 16–19 Kasım 2006, İstanbul.

E.10. Tıp Bilişim Derneği 4. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Sağlıkta yeni teknolojiler ve mobilite. 15–18 Kasım 2007, Belek, Antalya.

E.11. X. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 28–31 Mayıs 2008. Trabzon.

E.12. IV. Erciyes Pediatrik Nöroloji Günleri. 5 Nisan 2009. Kayseri.

E.13. XI. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 27–29 Mayıs 2009. İstanbul.

E.14. XII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

E.15. XIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24-27 Mayıs 2011, Kapadokya.

E.16. 8. Uludağ Kış Kongresi 18-21 Mart 2012, Bursa.

E.17. 14. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 16-19 Mayıs 2012, İstanbul.

E.18. 10th European Congress of Epileptology,  30 Eylül – 4 Kasım 2012, Londra.

E.19. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım- 02 Aralık 2012, Girne, KKTC.

E.20. XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 Mayıs 2013, Sivas.

E. 21. 10th EPNS (European Paediatric Neurology Society) Congress, 25-28 September 2013, Brussels, Belgium.

E. 22. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 258.04.2016 Belek Antalya

E. 23. 29TH EACD CONFERENCE, MAY 17 – 20 2017 AMSTERDAM, NETHERLANDS

E. 24. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 25.05.2017 Belek Antalya

E. 25. 3. Beyin Gelişimi Sempozyumu: 11 Mart 2017 Ankara

E. 26. 2. Doğu Akdeniz Nörokutan Hastalıklar Sempozyumu: Nörofibromatozis: 29-30 Eylül 2017, Başkent Üniversitesi, Adana

F. Katıldığı Kurslar ve Aldığı Sertifikalar

F1. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı kursu. 14–16 Ocak 2003, Trabzon.

F2. Pediatrik Hemodiyaliz Kursu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hemodiyaliz Ünitesi 16 Ocak 2006–17 Nisan 2006, İstanbul. Sertifika No: 522

F3. Ölçme- Değerlendirme Kursu. 19 Haziran 2007, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas.

F4. Probleme Dayalı Öğrenim uygulayıcı kursu. 27–29 Şubat 2007, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD, Antalya.

F5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 02–18 Haziran 2008, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas.

F6. EEG-EMG kursu. 15-16 Mayıs 2010. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği 10. Sürekli Eğitim Semineri, Ankara.

F7. Uygulamalı EMG Kursu. 2. Uluslararası katılımlı Samatya EMG günleri. 30 Eylül-3 Ekim 2010, İstanbul.

F8. Botulinum Toksin Uygulamaları Kursu. 2. Uluslararası katılımlı Samatya EMG günleri. 30 Eylül-3 Ekim 2010, İstanbul.

F9. Epilepsi Kursu, 24-27 Mayıs 2011 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Nevşehir.

F10. II. Temel EEG kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 2-4 Kasım 2012, Ankara.

F11. Pediatrik Nörolojide İleri EEG Kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 29 Kasım- 1 Aralık 2013, Antalya.

F12. Çocuk Nörolojisi Nöromuskuler Hastalıklar Kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 18-19 Ekim 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

F13. Çocuk Nörolojisi Temel Genetik Kursu: 6-7 Nisan 2017 Ege Üniversitesi, İzmir

 

 

Telefon

444 16 77

E-mail

adnan.ayvaz@atakenthastanesi.com.tr

Diğer Doktorlarımız