Özel Atakent Hastanesi Üroloji bölümünde, prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), taş kırma (ESWL) tedavisi gibi rutin operasyonlar dışında ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde güncel ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, Greenlight Lazer PVP, Greelight Lazer HPS, Feedback Termoterapi) uygulanmaktadır. Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Üroonkoloji

Özel Atakent Hastanesi Üroloji bölümünde ürolojik kanser hastalıklarının tedavisinde tüm medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bölümde sinir koruyucu radikal prostatektomi (prostat kanseri için) ve radikal sistektomi (mesane kanseri için) ameliyatları sıklıkla uygulanmaktadır. Ayrıca anesteziyoloji ve yoğun bakım hizmetinin de desteği ile böbrek ve testis kanseri gibi diğer ürolojik onkoloji ameliyatları bu konuda deneyimli uzman üroloji cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı ürolojik kanser vakalarında ise medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdüm içerisinde tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır.

 

Endoüroloji ve Taş Hastalıkları

Özel Atakent Hastanesi’nde üriner sistem taş hastalığı tedavisinde güncel teknolojik cihazların kullanılabildiği endoskopik (kapalı sistem) ameliyatlar da uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavinin yanı sıra taş kırma (ESWL) yöntemi ile taşların anestezisiz ve ayaktan tedavisi mümkün olmaktadır. Üroloji bölümü taş hastalığının endoürolojik tedavisinde (üreteroskopi, perkütan böbrek taşı cerrahisi – PCNL) bugüne kadar birçok hastaya hizmet vermiştir.

 

Kadın ürolojisi

İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit gibi birçok hastalık alanında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Ürodinami ünitesi idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunlarında ayrıntılı tanısal incelenme olanağı sağlar. Her tip idrar kaçırma sorunlarının, örneğin çocuklarda gece ıslatmaları ya da kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıklarının ve miyelodisplazi (spina bifida) hastalarının tanı, tedavi ve takibinde ürodinamik incelemeler ve modern üro-radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.

 

Androloji

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon olarak adlandırılan sertleşme ve boşalma problemleri ile erkek infertilitesi olarak nitelen erkeğe bağlı kısırlık durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik ve tedavi olanakları diğer tıpta uzmanlık dalları ile birlikte planlanarak gerçekleştirilmektedir.

 

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir. Bu hastalıklara örnek olarak Hidrosel ve kordon kisti, İnmemiş testis, sünnet, testis ve torbaların acil durumları (Akut skrotum ve testis torsiyonu) ile hipospadias verilebilir.

Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) cerrahi onarımı üroloji bölümünün özel ilgili alanlarından biridir. Hipospadias’ın hem birincil onarımı hem de daha önce ameliyat edilmiş ancak sonuç alınamamış vakaların cerrahi tedavisi yapılabilmektedir.

 

 

TAŞ KIRMA (ESWL) UYGULAMASI

Hastanemizde böbrek taşlarının tedavisinde son teknoloji olan ESWL cihazı kullanılarak, anestezi uygulamadan ağrısız, sancısız tedavi olanağı sunulmaktadır. ESWL adı verilen cihaz vücut dışından taşın olduğu bölgeye "sadme dalgaları" göndererek taşlara ulaşır ve bu dalgalar yardımıyla taşları kırar.

Böbrek taşı kırma cihazı son derece gelişmiş olup, 4. jenerasyon taş kırma cihazıdır. Bu cihazın özelliği hem ultrasonik hem filoroskopik görüntüleme sistemlerine sahip olmasıdır. Bunun yanında da 3 ayrı odak özelliği ile son derece etkili ve güvenli bir cihazdır. Özellikle normal röntgende görülmeyen opak taşlar ile çocuk hastalarda ultrasonik görüntüleme sistemi ile seans esnasında taşı görerek sadece tasa müdahale ile etkili bir tedavi olanağı sunmaktadır. Taş kırma cihazı olan ESWL( extracorporeal shock wave lithotripsy) vücut dışından ses dalgaları göndererek böbrek taşına ulaşır ve onları kırarak küçük parçalara ayırır, küçük parçalara ayrılan taslar idrar yoluyla vücuttan atılır.

Tedavi sırasında hasta ağrı ve sancı duymamaktadır. Bu yüzden tedavi esnasında herhangi bir ağrı kesici ilaç verilmez. Tedaviler ortalama 3 seans sürmektedir. Bu seanslar taşın büyüklüğüne ve yerine göre değişir. Bu tedavi yöntemi 2 cm den küçük taşlar icin uygulanmaktadır. Eğer taş 2 cm' den büyük ise, bu tür taşlarda endoskopik veya açık cerrahi yöntemleri tercih edilir. Bu cihazın başarı oranı, böbrek taşlarında (%80-85) Üreter (idrar yolu) taşlarında (% 85-90), alt üreter taşlarında ise ( %75-80) dir. Seanslar yaklaşık 30 dk sürer ve işlem sonrasında hasta hemen normal hayatına dönebilir. Sadece kırılan taşlar vücuttan idrar yoluyla atılırken ağrı gelişebilir. Böyle durumlarda hastaya ağrı kesici ve gerekli tedaviler (örneğin sıcak uygulama,egzersiz) verilebilir. Her iki seans arası ortalama 2 veya 3 gündür.

Aynı zamanda bu cihaz tenisçi dirseği, topuk dikeni ve tükürük bezi taşları olarak bilinen vakalarda da kullanılmaktadır.

 

KAMERA SİSTEMİ İLE BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ (RETROGRAT INTRARENAL CERRAHİ - RİRC)

Böbrek taşlarının tedavisinde asıl amaç minimal yan etki ile hastayı taşsız duruma getirmektir. Daha önceleri sadece açık ameliyatla tedavi edilebilen böbrek ve üreter (böbrek ile idrar torbasını birleştiren kanal) taşları, teknolojideki gelişmelere paralel olarak, günümüzde endoskopik (kapalı, kamera kullanılarak kesisiz yapılan) girişimlerle tedavi edilebilmektedir. Bunlar içinde en yeni teknoloji fleksible (kıvrılıp bükülebilen) üreteroskop (endoskopik alet) ve lazer kullanılarak, karın duvarından delik açmaksızın, idrar kanalından üreter (böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanal) ve böbrek içine girilerek yapılan ve adına Retrograt İntraRenal Cerrahi (RİRC) denilen minimal invaziv (daha az yaralayıcı) bir yöntemdir.

Kıvrılabilen üreteroskoplar; 3-3,5 mm çapında, içinde optik mercekler veya dijital kamera kabloları ile taşın kırılması için lazerin yönlendirildiği çok ince bir kanalı olan aletlerdir. Böbreğin içindeki taşları rahatlıkla, ince çalışma kanalından geçen lazer kablo sistemi ile kırılabilir ve böbrek içindeki tüm odacıklara girilebilir. Özellikle endoskopik taş cerrahisindeki deneyimin artması ve teknolojideki gelişmeler ile böbrek içindeki 2 cm'e kadar olan taşları tümüyle kırarak temizlemek mümkün olmaktadır.

Hastaya bir kesi yapılmadan, idrar kanalından idrar torbasına girilir. İnce bir kılavuz tel yerleştirilir ve üstünden bir koruyucu çalışma kılıfı üretere (böbrek ile idrar torbasını birleştiren kanal) yerleştirildikten sonra bu çalışma kılıfının içinden fleksible üreteroskop ile böbreğe kadar ilerlenebilir. Taş kamerada görülür, ardından 230 mikron kalınlığında lazer teli fleksible üreteroskopun içinden ilerletilerek taşlar kum tanesi haline gelene kadar kırılır. RİRC kan sulandırıcı kullanan, kanama riski olan, aşırı kilolu, kas veya iskelet sistemi deformitesi bulunan hastalarda, 3 cm'den küçük böbrek taşlarında, vücut dışından ses dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi ile kırılamayan böbrek taşlarında güvenle kullanılmaktadır.

Üreter orta, alt veya üst kısmında yerleşmiş taşların tedavisinde en büyük problemlerden biri taşın böbreğe kaçmasıdır. Fleksible üreteroskopi yönteminin uygulanamadığı dönemlerde, taşın böbreğe kaçması durumunda DJ üreteral kateter dediğimiz bir tüpü böbreğe yerleştirilip işlem sonlandırılır, taşın tedavisi daha sonra ESWL yöntemi ile tamamlanırdı. Elimizde fleksible üreteroskop teknolojisi bulunması taşın böbreğe kaçması durumunda, bu yöntemle taş geri kaçsa bile, böbrek içine girilerek taşa ulaşmamızı sağlamaktadır. Başka bir avantajı da hem üreter hem de böbrek taşına aynı anda müdahale edilebilmesidir. Özellikle üreter üst ucu taşlarında ESWL (ses dalgası ile taş kırma yöntemi) başarısı kısmen daha düşüktür ve çoğunlukla zaman kaybetmeden taşa bağlı tıkanıklığın giderilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda üreterdeki taş alındıktan sonra, aynı taraf böbrekteki taşı da alınabilir ve hasta tamamen taşsız hale getirilebilir.

En büyük avantajı yüksek başarısıdır. Ayrıca, böbreğe doğal yoldan girildiği için, perkütan ve açık cerrahi gibi yöntemlerden farklı olarak vücutta kesi izi olmamaktadır. Böbrekte doku kaybı ve fonksiyon kaybına yol açmaz. Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilirler. Pelvik ve at nalı böbrek gibi, doğuştan böbrek anomalisi olan hastalarda uygulanabilir. Çok şişman hastalarda ESWL ve perkütan girişimlere göre daha avantajlıdır.

 

 • BÖBREK TAŞLARI

  • ESWL

  • Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatları

   • Flexibl Ureteroreuoskopi

   • Perkutan Nefrolitotomi

  • Açık Böbrek Taşı Cerrahisi

 

 • ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIKLARI

   

  • Endoskopik

 • BÖBREK KANSERLERİ

  • Açık Radikal veya Parsiyel Nefrektomi

  • Laparoskopik Radikal Veya Parsiyel Nefrektomi

 • ATROPİK (HİPOFONKSİYONEL BÖBREK)

   

  • Açık veya Laparoskopik Simple Nefrektomi

 • BÖBREK KİSTLERİ

   

  • Böbrek Kistlerinin Ulstrason Eşliğinde Boşaltılması

  • Laparoskopik Kist Eksizyonu

 • ÜRETER TAŞLARI

   

  • Kapalı Üreter Taşı Ameliyatı (URS)

  • Açık Üreter Taşı Ameliyatı (Üreterolitotomi)

 • VEZİKOÜRETERAL REFLÜ HASTALIĞI

   

  • Endoskopik Enjeksiyon Tedavisi

  • Üreteroneosistostomi

 • MESANE TAŞLARI

   

  • Endoskopik Cerrahi ( Sistolitotripsi)

  • Açık Cerrahi ( Sistolitotomi)

 • MESANE KANSERİ

  • Endoskopik Cerrahi ( TUR-M)

 

 • PROSTATIN BENİNGN BÜYÜMESİ

  • Kapalı Ameliyatlar

   • TUR – P

   • TUİP

  • Açık Ameliyatlar

   • Trocusvezikal Prostatektomi

 

 • PROSTAT KANSERİNİN TANI VE TEDAVİSİ

  • Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisi

  • Radikal Prostatektomi

 

 • ÜRETRA CERRAHİSİ

   

  • Endoskopik Üretra Taşlarının Kırılması ve Çıkarılması

  • Üretra Darlıkları

  • Endoskopik Cerrahi (İnternal Üretrotomi)

 • PENİS CERRAHİSİ

  • Sünnet

  • Penis Eğrilik Ameliyatları

  • Penis Protez ( Mutluluk Çubuğu) Takılması

 

 • SKROTAL CERRAHİSİ

   

  • Varikoselektomi

  • Kidroselektomi

  • Hidroselektomi

 • İNMEMİŞ TESTİSİN İNDİRİLMESİ (ORŞİOPEKSİ)

  • Testis Tümörü Cerrahisi (Radikal İnguinal Orşiektomi)

  • Testis Protezi konuşması

 

 • KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA ( İNKONTİNANS) MEDİKAL VE CERRAHİ TEDAVİSİ

 • İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİ


 

Bölüm Doktorlarımız