Gastroenteroloji Bölüm Hakkında:

Gastroenteroloji mide bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Gastro latincede mide, enteroloji ise kabaca bağırsakları ifade eder. Gastroenteroloji uzman hekimleri, iç hastalıkları ihtisasını tamamladıktan sonra ilave olarak gastroenteroloji bilim dalında da ihtisas yaparlar.

Gastroenteroloji uzmanları yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel muayene yöntemlerini kullanırlar.

Gastroenteroloji bilim dalı şu hastalıklarla ilgilenir :

 • Aşırı geğirme
 • Ağız kokusu
 • Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Yutma zorluğu
 • Yabancı cisim yutulması
 • Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)
 • Sebebi bilinmeyen Karın ağrıları
 • Mide hastalıkları, gastrit mide ülserleri mide kanserleri
 • Midede yanma hissi
 • Midede ekşime hissi
 • Aşırı gaz çıkarma
 • Karaciğer hastalıkları Hepatitler siroz karaciğer kanseri
 • Safra kesesive yolları hastalıkları, taş iltihap tümör
 • Sarılıklar
 • Pankreas hastalıkları,
 • Bağırsak hastalıkları
 • İshal Çeşitli mide, ince ve kalın barsak hastalıklarına bağlı)
 • Kabızlık
 • iritabıl barsak sendromu
 • iltihabi barsak hastalıkları ülseratif kolit , crohn hastalığı
 • barsak parazitleri
 • Demir eksikliğine bağlı anemilerin araştırılması

 

 

Bu muayeneler için kullanılan cihazlar;

GASTROSKOP

Özofagogastroduodenoskop veya panendoskop ile yemek borusu, mide ve 12 parmak hastalıklarının tanısı konulduğu gibi belli bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan cihazdır.

Gastroskopik tetkik esnasında hastalığın tanısını koymak için hasta olan kısımlardan küçük parçalar almak gerekebilir. Buna biyopsi adı verilmektedir. Biyopsi alma esnasında hasta ağrı duymaz. Biyopsi almanın genelde, bazı durumlar dışında herhangi bir sakıncası yoktur.

Gastroskopik tetkik için hastanın 8-10 saat aç olması gerekir, boğazın uyuşturulması muayene için yeterlidir ama bu muayeneden korkan hastaların kısa süreli uyutularak da muayenesi yapılmaktadır, muayene yaklaşık 3-5 dakika sürer. Hastanemizde bu muayene uyutularak yapılmaktadır, hasta isterse muayene uyutulmadan da yapılır. Birçok mide hastalıkların tanısı gastroskopik muayene ile konulabilir.

- Yemek borusunda yanıklar, iltihap, polip, divertikül, varis, tümör, reflü hastalığı vb. gibi,

- Midede iltihap, ülser, polip, damarsal hastalıklar, tümörler, midenin giriş ve çıkış kısmındaki darlık ve genişlemeler, yabancı cisimler, mide içinde safra, evvelce yapılmış mide ameliyatları vb. gibi,

- Duodenum (12 parmak bağırsağı), ülser, daralma, tümör, damarsal hastalıklar, çölyak hastalığı, ana safra kanalının barsağa açılmış olduğu bölge hastalıkları

 

KOLONOSKOP

Kalın bağırsağın muayenesinde kullanılan cihazdır. Muayene anal yoldan yapılmaktadır. Bu muayenenin başarılı ve yeterli olması için kalın barsağın bazı ilaçlarla dışkıdan temizlenmesi gerekmektedir. Gastrostroskopik muayene hasta 8-10 saat aç ise muayene günü yapılabilir ama kolonoskopik muayene için hastaya 3-4 gün sonrasına randevu verilmektedir. Bu zaman içinde muayenenin başarısı için hastaya sıvı gıdalar alması öğütlenir. Muayeneden bir gece evvel, bağırsak temizliği için yazılan reçetedeki ilacı içmesi önerilir. Ertesi sabah da kalın bağırsağın özellikle son kısım temizliği için ilaveten hazır lavman yapılır. Lavmanı hasta evde yapabilir veya hastanede uygulanabilir. Hastanın aç olması gerekir.

Bu muayene 15-20 dakika sürebilir, muayenede kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği yere kadar, hatta ince barsağın son kısmına kadar aletle girilir. Kolonoskopik muayene, gastroskopik muayene gibi hem tanı amaçlı ve hem de tedavi amaçlı kullanılır.

Kolonoskopideiltihabi bağırsak hastalığı, damarsal hastalıklar, polipler, divertiküller, tümör, yabancı cisimler tanınır, bir kısmının tedavisi de yapılabilir.

 

İNCE BAĞIRSAKLAR

Uzun oldukları için muayenesinde güçlükler yaşanmakdır, ince bağırsaklar radyolojik ve endoskopik olarak incelenebilmektedir.

İnce bağırsak endoskopisi için değişik tipte ENTEROSKOP’lar kullanılmaktadır. Enteroskoplar uzun ve pahalı cihazlardır. Enteroskoplarla ince bağırsak tetkiki 4-5 saat sürmektedir. Bu hekim için ve hasta için zaman alıcı ve sıkıntılı bir muayenedir, Bu nedenle ince barsak hastalığı düşündüğümüz vakalarda öncelikle çift kontrast ince bağırsak pasaj grafisi ile tetkik yaptırıyoruz. İnce bağırsaklar ayrıca kapsül endoskopisi denilen ve ağız yoluyla yutturulan bir kapsülle de tetkik edilebilir. Kapsül endoskopisi yalnız ince bağırsak hastalıklarının tetkikinde kullanılır. Bu muayene hastanemizde yapılmamaktadır.

 

DUODENOSKOP

Duodenoskoplar özel endoskoplardır, diğer endoskoplar gibi önden değil, yandan aydınlatmalıdır. Duodenoskoplar safra yolları ve pankreas kanalı hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. ERCP veya ERKP gibi isimler verilmektedir.

 

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ

Yemek borusu, mide duodenum, pankreas, safra kesesi ve yolları hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır.

Gastroskopik tetkikte yemek borusu, mide ve duodenumda bulunan kabarıklıkların tanısı tam olarak konulamadığı zaman hastalara bu muayenenin yapılmasını, ayrıca mide bağırsak kanalında görülen tümörlerin yayılımları, derecelendirilmesi için de bu muayeneyi öneriyoruz. Böylece ameliyatı yapacak cerraha değerli bilgiler verilir. Bu muayene de hastanemizde yapılmamaktadır.

 

BATIN TOMOGRAFİSİ

Karın ağrısı başta olmak üzere sindirim sistemi ile ilgili şikayeti olan tüm hastalara gerekli olduğu zaman çekilebilir.

Sıklıkla nedeni bulunamayan karın ağrılarında, batında kitle şüphesi olan hastalarda, karaciğer, safra yolu ve pankreas ile ilgili kitle ve tümör şüphesi durumunda istenilir

 

MRCP

Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP) safra, pankreas, safra kesesi, safra yolları ve pankreas kanallarının anatomisi hakkında detaylı incelemesi yapılmasını sağlayan non-invaziv görüntüleme yöntemidir.

Safra ve pankreas yollarında oluşabilecek taş, tıkanıklık, darlık, tümör basıları ve safra çamuru durumların tanısının konulmasında büyük rol oynar. MR Kolonjiografi sadece girişimsel yani tanı konulması için kullanılan bir yöntemdir. Safra ve pankreas yollarında herhangi bir sağlık problemi teşhis edildiği zaman ERCP yöntemi ile tedavi süreci başlatılır.

 

ERCP

Endoskopi ile ağız yolundan girilerek yemekborusu ve mide geçilir ve dodenuma ulaşılır. Duodenumda bulunan milimetrik safra yolu ağzına endoskop içinden geçirilen ince bir kanülle girilir ve safra yollarının içine röntgen cihazından görülebilen kontrast madde verilir. Bu sırada röntgen cihazı ile elde edilen görüntü sayesinde safra yollarında bulunan taş, tümör, darlık gibi anormallikler tanınır.

En sık ERCP yapılma nedeni safra yollarında taş bulunmasıdır. Safra kesesinde oluşan taşın buradan ana safra kanalına düşmesi sonucu ortaya çıkan tıkanıklığı gidermek için yapılır. Bunun dışında safra yolları ve pankreas tümörleri, safra yolları darlığı, safra yollarından kaçak olması (özellikle cerrahi girişimler sonrası), bazı pankreas hastalıkları ERCP endikasyonlarını oluşturur.

 

GAİTA TETKİKLERİ

Gaita tetkikleri barsak iltihaplarının araştırılmasında, mide ve barsaklarda oluşan gizli kanamaları saptamada, parazit araştırılmasında ve kişilerde sindirimin yeterli olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.