Çocuk Nörolojisi, çocuklardaki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarıyla ilgili bir uzmanlık dalıdır.

Çocuk Nöroloji Bölümünde çocukluk yaşlarında görülen havale gibi nörolojik sorunlar, yenidoğan döneminden itibaren görülen gelişme gerilikleri, beyin felci (serebral palsy), kas hastalıkları, otizm gibi yaygın gelişimsel bozuklukların tanı ve tedavisi sağlanmaktadır. Çocukların sinir sisteminin sorunsuz gelişmesi ve sağlıklı olması, insan ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşır. Gelişimi süren sinir sisteminin gebelik süresince, doğumda ya da doğumdan sonraki dönemde zarar görmesi sonucu ya da genetik geçişli hastalıklar nedeniyle serebral palsi (beyin felci), epilepsi, zihinsel gerilik, hareket bozuklukları, otizm, kas hastalıkları, omurilik ve periferik sinir hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir ve çocuğun tüm yaşamı ve hatta yaşam süresi etkilenebilir.

Muayenede Değerlendirilen Özellikler

Genel Durum, Yaşa Uygun Tepki ve Gelişim

Oryantasyon ve Bilgi Durumu

Baş Büyüklüğü

Konuşma ve Hareket Becerisi

Koordinasyon, Erişme ve Denge

Güç, Yürüme Becerisi

Refleksler

Patolojik ve Yeni doğan Refleksleri

Görme ve İşitme Alanları

Göz Hareketleri ve Göz Dibi

 

Yaşa Uygun Nörolojik Gelişim Sorunları

Yürümede Gecikme

Salık (hipoton) bebekler (SMA)

Konuşma Gecikmesi

Otistik Şikayetler

Öğrenme ve Okul Sorunları (Dikkat Sorunları)

Şuur Değişikliği veya Ataklar Şeklinde Seyreden Durumlar

Ateşli Havaleler

Epilepsi Nöbetleri

Bayılma

Katılma

Baş Ağrısı

Doğum Döneminde veya Gebelikte Gelişen Sorunlar

Zor Doğuma Bağlı Beyin Hasarları (Serebral Palsi –CP-, Spastik veya hipoton felçler)

Erken Doğuma Bağlı Hasarlar (Spastik Diparezi, Tetraparezi)

Doğumda Kol Sinirlerinin Hasarı (Brakial Pleksopati)

Mikrosefali (Ufak Baş Büyüklüğü)

Güçsüzlük ve Dengesizlik

Kas Hastalıkları (Duchenne Kas Distrofisi)

Sinir Tutulumları (Guillain Barre Sendromu, Charcot Marrie Tooth Sendromları)

Ataksiler

Görüntüleme (MRI, BT, US) İle Saptanan Durumlar

Hidrosefali (Beyinde Su Toplaması)

Beyinde Kistler (Araknoid Kist)

Beyin Tümörleri

Beyin Kanaması, Damar Yumakları ve Genişlemeleri (AVM, Anevrizma)

Omurilik Doğumsal Anomalileri (Spina Bifida)

Hareket Bozuklukları

Tikler (Basit Tikler veya Tourette Sendromu)

Distoniler (Kontrol Edilemeyen Düzensiz Kasılmalar)

Kore-Atetoz (İstem Dışı Hızlı veya Kıvrılma Şeklinde Hareketler)

Davranış Bozuklukları

Hiperaktivite / Dikkat Eksikliği

Sosyal Uyum Sorunları

Takıntılar

Genetik veya Metabolik Sorunlar

Tiroid Bezi Sorunları

Amino Asit Metabolizma Bozuklukları (Fenilketonüri)

Organik Asit Metabolizması Sorunları

Mitokondri Hastalıkları

Kromozom Anomalileri (Down Sendromu)

Yüz ve Başka Yapısal Farklılıklarla Belli Olan Genetik Tablolar

Bölüm Doktorlarımız