Çocuk Kardiyolojisi, anne karnındaki bebeğin kalbinden başlayarak 21 yaş bitimine kadar, çocuk, ergen ve erişkin, edinsel ve doğumsal kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Çocukluk çağında görülen kalp hastalıkları doğumsal (konjenital) ve sonradan görülen (edinsel) olmak üzere iki grupta toplanır. Erişkinlerin aksine çocukluk çağında görülen kalp hastalıklarının büyük bölümünü konjenital kalp hastalıkları oluşturur. Konjenital kalp hastası olan çocuklar kalpte birtakım yapısal bozukluklar ile doğarlar. Bu yapısal bozukluklar hamileliğin çok erken dönemlerinde, sıklıkla annenizin henüz hamile olduğunun farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin bozulması sonucu gelişir. Çoğu kez kalbin normal gelişimini bozan etkenin ne olduğu bilinmemekle birlikte bazı viral hastalıkların (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, soğuk algınlığı etkeni olan bazı mikroplar v.b.) bunda rol oynadıkları gösterilmiştir.

     Ayrıca bazı genetik mutasyonlar (kardiyomiyopati, ritim bozuklukları vb.) ve kromozomal hastalıklar (Down, Noonan) doğuştan kalp hastalığı oluşması riskini artıran faktörler arasında yer alır. Hamilelik sırasında özellikle ilk 3 ayda kullanılan ilaçların bazıları kalbin gelişimine etki ederek konjenital kalp hastalıklarına neden olabilmektedir. Özel Atakent Hastanesi Çocuk Kadiyolojisi Bölümünde fetal ve pediyatrik ekokardiyografi, egzersiz testi, tilt table (eğik masa) testi gibi ayrıntılı tanısal testler, kapak ve damar darlıkları için valvuloplasti ve anjiyoplasti ASD ve VSD gibi kalp içindeki defekt ve PDA gibi kalp dışındaki şantlar içinse anjiyografik olarak katater ile kapama işlemleri gibi çok sayıda tedavi yöntemi uygulanabilmektedir. Konjenital kalp hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi uzman hekimlerince uzun süreli takip ve tedavi gerektiren, her geçen gün yeni tetkik ve tedavi olanaklarının geliştiği hastalık grubudur.

 

Sunulan Hizmetler:

 • Tanısal ve Girişimsel Kardiyak Kateterizasyon
 • Tanısal Kateterizasyon ve Anjiyografi
 • ASD, VSD ve PDA’nın Cihazla Kapatılması (Ameliyatsız)
 • Aortik Balon Valvuloplasti
 • Damariçi Stent (PDA Stending)
 • Koarktasyon Balon Anjiyoplasti
 • Pediyatrik Ekokardiyografi
 • İki Boyutlu, Renkli Doppler Eko
 • Transözafageal Eko
 • Fetal Eko
 • Intraoperatif Eko
 • Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım
 • Pediyatrik Ritim Bozuklukları
 • Kalp Pili ve ICD Yerleştirme
 • Holter ve Event-Monitor
 • Elektrokardiyografi
 • Fetal Kalp Programı
 • Eğik Masa (Tilt Table) Testi

Bölüm Doktorlarımız