Tıbbi Bölümlerimiz

Sizlere Tüm Ana Branşlarda Hizmet Veriyoruz.

Psikoloji

Uzman Psikologlar tarafından psikolojik hastalıklar arasında en yaygın görülen depresyon, madde bağımlılıkları, cinsel problemler, bağımlılıklar ve korku halleri, Panik Atak, Anksiyete (Bunaltı) Bozukluğu, Obesesif – Kompulsif (Takıntı Hastalığı) Bozukluğu, Sosyal Fobi, Bipolar (İki uçlu Duygudurum) Bozukluğu, Posttravmatik (Travma Sonrası) Stres Bozukluğu, Somataform bozukluklarının tedavisi yapılmaktadır.Ayrıca  Aile – Evlilik Terapileri (Çift Terapisi), Çocuk ve ergen psikolojisi üzerine danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 Psikolojik hastalıkların sınıflandırılması yapılırken tıp modelleri kullanılır. Yani diğer fiziksel hastalıkların tamamıyla aynı yöntemdir. Kişiler değil, hastalıklar tanımlanır. Belirtilere, semptomlara ve ortaya çıkan işlevsel bozukluklara bakarak teşhis koyulur.

Devamını Gör

Psikoloji

Dermatoloji (Cildiye)

Deri Kanseri, mantar, akne tedavisi ve takibi, alerjik egzamalar, ben takibi gibi konularda bölümlerimizin uzmanlık alanlarıdır. Hastanemizde oluşturulan dermatoloji ekibimiz özellikle deri kanserlerinin erken tanı ve tedavisine yönelik oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedirler.

Devamını Gör

Dermatoloji (Cildiye)

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı kliniklerimizde; hem çocuk hem yetişkin hastalar için ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet veriliyor.

Oral Diagnoz; Diş hekimliğinde ağız ve diş hastalıklarının veya ağızda belirti veren sistemik hastalıkların radyolojik görüntüleme teknikleri kullanılarak teşhis edilmesi ve gerekli tedavilerin planlanmasıdır. Kliniklerimizde dijital görüntüleme yöntemleri ile teşhis ve tedavi planlaması yapılmaktadır.

Devamını Gör

Ağız ve Diş Sağlığı

Beslenme ve Diyet

Beslenme ve diyet; bilimsel eğitim gerektiren, bireylerin büyümesi, gelişmesi, sağlığının ömür boyu korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için, beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda, bireysel ve toplumsal beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen bir bilim dalıdır. Bu dalda; besin öğesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunları araştırılır, değerlendirilir, çözüm yolları bulunur. Var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılması sağlanır. Besin denetimi yapılır ve tüm bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programları oluşturulur.

Devamını Gör

Beslenme ve Diyet

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi uzmanları ameliyathane ekibinin en önemli parçası, hatta gizli kahramanlarıdır. Çünkü hastaya anestezi verilmeden ameliyatın başlaması mümkün değildir. Hastanın ameliyat sırasında ağrı duymasını engellemek için kullanılan ilaçlar, anestezi ve reanimasyon hekimi tarafından belirlenerek uygulanır. Anestezinin insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastanın ameliyattan sonra hayati işlevleri etkilenmeden uyanmasını sağlamak da yine anestezi hekiminin en önemli sorumluluğudur.

Devamını Gör

Anestezi ve Reanimasyon

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Doğum sonrasında bebeklerimiz bebek gözlem odasında bulunan hemşirelerimizin gözetiminde annelerin yanında 24 saat takip edilerek ve uzman çocuk doktorlarımızın kontrolünde tüm rutin kontrolleri ve tetkikleri yapılmış olarak taburculukları sağlanmaktadır.

Olası erken doğum veya problemli doğumlarda da Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitemizde tedavileri en iyi şekilde yapılmaktadır.

Çocuk polikliniklerimizde sağlıklı bebeklerin kontrolleri ve aşıları takip edilmektedir.

Polikliniklerimizde randevu sistemi ile çağrı merkezimizden randevu alınarak muayene yapılabilmekte olup, acil vakalarda acil servisimiz ve Çocuk Polikliniği hekimlerimizin koordinasyonu ve işbirliği ile anında müdahale edilerek sizlere hizmet vermektedir.

Devamını Gör

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ENFEKSIYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Hastalıkları, eski adıyla “intaniye”, 16 yaş üzerindeki kişilerde mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, parazit) vücudumuzda neden olduğu hastalıkların tanı, tedavisi ve takibi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir Departmanın tanı kısmını oluşturan mikrobiyoloji laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır.

Devamını Gör

ENFEKSIYON HASTALIKLARI

Dahiliye

Erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm ünitesi iç hastalıklarıdır. 

Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi hızla gelişen yan dallar Dahiliyenin içinden doğmadır.

Dahiliye geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Çeşitli şikayetler sebebi ile hastaneye başvuran hastaların ayakta ve yatarak tedavilerinin düzenlendiği bir bölüm olup, şikayetlerini çözümlemede kılavuz görevi görmektedir. Bu sebeple hastaların tetkiklerinin yapıldığı, ilk teşhisin konulduğu, hastalığın durumuna bağlı olarak tedavisinin düzenlendiği ya da bir başka branşa sevk edildiği bölümdür.

Devamını Gör

Dahiliye

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Her bireye özel yaklaşım, her alanda gözle görülür gelişme…

Özel Atakent Hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında dünyanın önde gelen çağdaş teknolojilerini bir araya getiren kapsamlı ve üst düzey bir merkez olma özelliğine sahiptir. Sahip olduğu bu teknolojik olanakları her bireyin sorun ve ihtiyaçlarına özel yaklaşım ilkesi ile uygulamaya koyan Özel Atakent Hastanesi, kişinin günlük yaşamında hareket kabiliyetini olumsuz etkileyen, doğuştan ya da sonradan edinilmiş pek çok sağlık sorununu minimuma indirmeyi amaçlamaktadır.

Hangi Hastalıklar için Fizik Tedaviye Başvurulur?

Ortopedik

Menüsküs yaralanmaları

• Bağ yaralanmaları (ön-arka çapraz bağlar, iç-dış yan bağlar)

• Kıkırdak yaralanmaları

• FAİ (Kalça sıkışma sendromu)

• Rotator Cuff Sendromu

• İmpingement Sendromu

• Donuk Omuz

• Lateral-Medial Epicondilit (Tenisçi-Golfçü Dirseği)

• Topuk Dikeni

• Plantar Faciitis

• İnstabilite durumları

• Kırık sonrası

• Pre-op rehabilitasyon (ameliyat öncesi tedavi)

• Post-op rehabilitasyon (ameliyat sonrası tedavi)

• Amputasyonlar

• Lenf ödem

• Kas yaralanmaları

• Pubis yaralanmaları

El Yaralanmaları

• Nörolojik

• Hemipleji

• Parapleji

• Multiple Skleroz

• Myotonik Bozukluklar

• Parkinson

• Cerebral Palsi

• Poliomyelit

• Brakial Plexus bozuklukları

• Muskuler Distrofi (Kas Hastalıkları)

• Hidrosefali

• Facial Paralizi

 

Tedavi

Olanakları

Sıcak ve soğuk uygulamalar

• Elektroterapi

(TENS, NMES, FES, GALVANİ-FARADİ, KDD, TRAKSİYON, US, LAZER, STİMÜLASYON, WHİRPOOL, VAKUM)

• CPM

• Tilt Table (Erişkin-Çocuk)

• Egzersiz ve masaj

• Bantlama (Kinesitape, tespit vs.)

• Kuru iğneleme

• Yumuşak Doku ve Eklem içi enjeksiyonlar

• ESWT

• Medikal Pilates

• Uzay Terapi

• WOODWAY Robotik Rehabilitasyon

(Erişkin-Çocuk)

• THERA-Trainer Denge Cihazı

• THERA-Trainer Alt-Üst Extremite Bisikleti

• Solunum Fizyoterapisi (KOAH)

• Manuel Terapi

• İdrar İnkontinans (İdrar Kaçırma)

• Kişiye özel egzersiz programlama

Devamını Gör

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları Genel Cerrahi'nin kapsamına girer.

Devamını Gör

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Tüberküloz, Astım ve Allerjik Akciğer Hastalıkları, Kronik Bronşit, Amfizem, Pnömani, Plevral sıvı, Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları, Solunum Fonksiyon Testleri, Bronkoskopi tanı ve tedavi amaçlı (Biyopsi, Bronkoalveolar Lavaj..), Gıda ve Solunum Prick Allerji Deri Testleri, İmmünoterapi ve Uyku Bozukluklarıdır.

En yaygın sağlık sorunları arasında yer alan göğüs hastalıklarının çabuk tanı ve tedavilerinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış bulunuyor.
Akciğer tümörlerinin tanısı amacıyla fiberoptik bronkoskopi, tomografi gibi modern imkanlardan yaralanılıyor. Bunlar sayesinde erken tanı konularak, tedavi büyük ölçüde kolaylaşmış oluyor

Devamını Gör

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Güncel ve Çağdaş Yapısı, Tecrübeli Uzman Hekim Kadrosu ve Ekibiyle, En Güncel Son Teknoloji Cihazlarıyla, Sadece Göz Bölümüne Ait Ameliyathanesiyle Kliniğimiz Hizmetinizde

Ülkemiz genelinde göz hastalıkları klinikleri, gerçekleştirilen memnun edici tedavi ve cerrahilerle ayrı bir öneme sahip hale geldi. Özel Atakent Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği de bu doğrultuda en son teknolojiyi takip ederek yapısını yeniledi. Alanında uzman hekimleri ve yardımcı personeli ile sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmayı misyon edinen kliniğimizin amacı, Yalova ve bölgesinde bir referans merkezi haline dönüşmektir. Kliniğimizde tüm göz hastalıklarının teşhis ve tedavisi, en güncel yaklaşımla katarakt (FAKO’lu dikişsiz ameliyat), şaşılık, glokom (göz tansiyonu), retina hastalıkları, kornea hastalıkları, kırma kusurlarının giderilmesi (miyop, hipermetrop ve astigmatizm), oftalmik plastik cerrahi operasyonları ve kontakt lens uygulamaları yapılabilmektedir. Göz ile ilgili hemen her ameliyatın 365 gün 24 saat yapılabildiği ameliyathanemizde; alanında uzman başarılı cerrahi ekibimiz hizmet vermektedir.

Devamını Gör

Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ergenlikten başlayarak, menopoz dönemine kadar her yaştan kadının, sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinin yapılarak, düzenli sağlık kontrolleri ile hastalıkla hiç karşılaşmadan önlemini almak, daha başlangıç safhasında tanı koyup ilerde çok sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına izin vermeden tam ve zamanında tedavi ile hastalığı yok etmek temel amaçtır.

Devamını Gör

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümünde kardiyoloji poliklinik hizmetleri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, ritim ve tansiyon holteri,  ile tüm kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, aritmi, kalp yetersizliği, erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları, kalp kapak hastalıkları tetkik ve tedavi edilmekte; ayrıca koruyucu ve risk faktörleriyle  ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetlerde verilmektedir.

Devamını Gör

Kardiyoloji

Kulak, Burun ve Boğaz

Kulak Burun Boğaz Merkezimizde Kulak Hastalıkları ve Cerrahisi ,Burun Hastalıkları ve Cerrahisi, Estetik ve Fonksiyonel Burun Ameliyatı – Rinoplasti, Horlama Cerrahisi, İşitme Azlığı Tanı ve Tedavisi, Kulak Çınlaması Tanı ve Tedavisi, Kulağa Bağlı Baş Dönmesi Tanı ve Tedavisi, Tükürük Bezi Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Odiyometri, Yenidoğan İşitme Testi, Sinüs Hastalıkları ve Cerrahisi yanı sıra baş boyun kanserlerinin ve bu bölgedeki tümöral yapıların cerrahisini gerçekleştirmekteyiz.

Merkezimizde burun ve sinüs hastalıkları en sık tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalarımızı; endoskopi, BT tarama ve alerji testleri dahil olmak üzere pek çok klinik ve radyografik tetkikler ile değerlendirilerek, onlara uygun tıbbi ve / veya cerrahi tedavi seçeneklerini sunmaktayız. Burun ve sinüs ameliyatlarının yanı sıra horlama ve uyku apnesi sorunlarının da cerrahi tedavisini gerçekleştirebilmekteyiz.

Devamını Gör

Kulak, Burun ve Boğaz

Noroloji

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Bilindiği üzere nörolojik hastalıklarda hızlı tetkik ve teşhis çok büyük önem taşımaktadır. Zira gecikme, geri dönülmesi imkansız hasarlara sebep olabilmekte. Bu sebeple nöroloji uzmanımız hastanın şikayetlerine hızla cevap verebilmesine olanak sağlayan tetkikleri çok kısa süre içerisinde hastanemiz bünyesinde yaptırabilmektedir.

Devamını Gör

Noroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, kas-iskelet sistemindeki doğumsal ve edinsel hastalıkları hastanemizde yer alan tüm bölümlerle dayanışma ve işbirliği içinde inceleyen, teknolojinin geniş olanaklarından yararlanarak teşhis eden, hastalara en uygun medikal ve cerrahi tedaviyi bilimsel düzeyde planlayarak uygulamaktadır. Hastalar, tedavi planları ile ilgili olarak uzman doktorlarımız tarafından tüm ayrıntılarıyla bilgilendirilmektedir. Ortopedi ve Travmatoloji, teknoloji ve bilimsel ilerlemelerin ışığında en hızlı gelişen, değişen ve hatta kapsamı artan dalların başında gelmektedir.

Devamını Gör

Ortopedi ve Travmatoloji

Üroloji

Özel Atakent Hastanesi Üroloji bölümünde, prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), taş kırma (ESWL) tedavisi gibi rutin operasyonlar dışında ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde güncel ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, Greenlight Lazer PVP, Greelight Lazer HPS, Feedback Termoterapi) uygulanmaktadır. Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Devamını Gör

Üroloji

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
•    Tüm Omurga ve Omurilik Tedavileri, Kistleri ve Enfeksiyonları
•    Omurilik İle İlgili Özel Hastalıklar (Siringomiyeli, Chiari Malformasyonu)
•    Kol ve Bacak Sinirlerinin Sıkışması, Travma ve Kesikleri

Devamını Gör

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Acil Servis

Gündüz hastanede mevcut tüm branşlar tarafından desteklenen acil servis, gece de hastane içinde kendi birimlerinde nöbet tutan anestezi, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi,  çocuk hastalıkları ve gerekli olduğu olan hallerde tüm branşlarda icapçı dal uzmanları tarafından desteklenmektedir. 

Devamını Gör

Acil Servis

PSİKİYATRİ

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.

Devamını Gör

PSİKİYATRİ

Doktorlarımız

Doktorlarımızla Tanışın

Hizmetlerimiz

Size Daima Harika Hizmet Sunmak için Hazırız.