7/24 Çağrı Merkezi

Kalite Çalışmalarımız

Kalite Çalışmaları Kapsamında Görev Yapan Ekip ve Komitelerimiz

 

Kalite Yönetim Birimi

Özel Atakent Hastanesi,  Sağlıkta Hastane Kalite Standartlarının ve Kalite Yönetim Sistemleri’nin gereklilikleri doğrultusunda yapılacak olan Kalite Yönetim Sistemi iyileştirme çalışmalarını planlamak, uygulamak, gelen önerileri değerlendirmek, uygulanması için birimleri organize ve koordine etmek ve uygulamaların takibini yapmak birimin görevleri arasındadır.

Kalite Yönetim Birimi, Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek, Öz değerlendirmeleri yönetmek,  Hasta ve çalışan güvenliği öncelikli olmak üzere tüm standartların uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur ve çalışmalarına devam etmektedir.

 

Tesis Güvenliği Komitesi

Özel Atakent Hastanesi Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların güvenliğini sağlamak, Hastane altyapı güvenliğini sağlamak, Kurumda can ve mal güvenliğini sağlamak, Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yapmak, Atık yönetimi çalışmalarını yürütmek, Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, Tehlikeli maddelerin güvenli yönetimini sağlamak, Hastane çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlamak, Asansör, elektrik, jeneratör, medikal gaz, atık su, havalandırma sistemlerinin denetim ve bakımını yaptırmak, Yangın ve sabotajlara karşı gerekli tedbirleri almak, pertiyotlar halinde  tatbikatları yapmak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, gerekli ölçümlerin yapılarak takibini sağlamak, kriz durumları için plan oluşturmak , amacıyla kurulan komitedir.

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Özel Atakent Hastanesi  , hastane politikaları ve  standartları doğrultusunda hastane enfeksiyonlarını bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmek, sınırlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.

 

Çalışan Güvenliği Komitesi

Özel Atakent Hastanesi ,Çalışanların çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tehlikeleri, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri belirlemek verisklerin azaltılmasını sağlamak, Birim ve çalışan bazında risk değerlendirmesi yaparak belirlenen bu risklere yönelik koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak,  Olay bildirimlerinden çalışan güvenliği ile ilgili olanlarda kök neden analizlerini yapmak, Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılmasını sağlamak, Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması için gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması yönünde çalışmalarda bulunmak, Sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak, çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerinin verilmesini sağlamak  amacıyla hastanemizde kurulmuş olan komitedir.

 

Transfüzyon Komitesi

Özel Atakent Hastanesinde, hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını minimalde tutmak, güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda gerek kan bankası çalışanlarını gerekse transfüzyon zincirinde yer alan tüm personelin sürekli eğitimini sağlamaktan sorumlu komitedir. Komite, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdeler ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirler. Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirir ve Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz etmekle sorumludur.

 

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin sağlanabilmesi ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinden sorumlu ekiptir.

Akılcı ilaç kullanımında farkındalık oluşturmak amacıyla hastane genelinde program hazırlamak, Programın etkinliğini ölçmek için belirli aralıklarla anket düzenlemek, Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane politikasını belirlemek, Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetleri planlanmak ve yürütülmesi planlanan faaliyetleri gerekçeleri ile birlikte rapor haline getirmek, Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, ekibin görevleri arasındadır.

 

Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi

Hastanemizde çalışan personel ile ilgili , 3 ayda 1 yapılan ,Çalışan Memnuniyeti Anketlerini değerlendirmek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmakla yükümlüdür.

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Özel Atakent Hastanesi politika ve standartları doğrultusunda ,Hastaların doğru kimliklendirilmesini sağlamak, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının kurulmasını sağlamak, Güvenli ilaç uygulanmasını sağlamak, Transfüzyon güvenliğinin sağlamak, Radyasyon güvenliğini sağlamak, Düşmelerden kaynaklanan riskleri azaltmak, Güvenli cerrahi uygulamasını sağlamak, Tıbbi cihaz güvenliğini sağlamak ve takibini yapıp sonuçlandırmak amacıyla kurulmuş olan komitedir.

Eğitim Komitesi

Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlamak, Eğitim Planının uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak, Plan dışı eğitim taleplerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirerek uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, Hasta ve yakınlarının eğitimini organize etmek, bu amaçla yazılı doküman hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak amacıyla kurulan komitedir.

 

Bülten

MR sonucunda omuriliği sıkıştıran tümör olduğu saptanan hastanın başarılı bir operasyonla tümör dokusu temizlenerek omurilik basısı kaldırıldı.
Detaylar

Avustralya'nın Sidney şehrinde 6 yıl önce başarısız ameliyat geçiren hastamız revizyon ameliyatı için Özel Atakent Hastanesi Obezite Kliniğine geldi.
Detaylar

Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinde de tamamlayıcı olarak kullanılan “klinik pilates” birçok rahatsızlıkta hastaya fayda sağlıyor.
Detaylar

LokoHelp Yürüyüş Cihazı (Woodway), Özel Atakent Hastanesi'nde Hizmetinizde
Detaylar

Babasının kucağında nefes alamama şikayeti ile getirilen 6 aylık dünyalar güzeli Burak Ekin YALÇIN bebek, hastanemizin Acil servisinde hayata döndürüldü.
Detaylar